Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
81 bezoekers
    < Home < Links < Diverse onderwerpen

Links


Meld een link
Dagbesteding m'n Werkenzo
- www.dagbestedingmijnwerkenzo.nl
Middenin het rolstoelvriendelijke en sfeervolle centrum van Huissen ligt Dagbesteding mĎn Werkenzo. Mín Werkenzo biedt werk op maat, ontspanning, zorg op maat en educatieve activiteiten aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Kies je voor onze dagbesteding dan gaan we samen op zoek naar passende activiteiten. Het beleven van plezier aan activiteiten en het contact met anderen staan hierbij centraal. Uitgangspunten hierbij zijn altijd jouw individuele behoeften en mogelijkheden. In onze veilige en gezellige werkomgeving zonder werkdruk zorgen we ervoor dat je aan het einde van de dag met een voldaan gevoel naar huis gaat.

De noorderbrug
- www.noorderbrug.nl
De Noorderbrug biedt ondersteuning aan mensen met een handicap zodat zij naar eigen wensen en mogelijkheden kunnen leven. CliŽnten bij De Noorderbrug zijn kinderen, jongeren en volwassenen met een (ernstige) lichamelijke handicap, beperkingen als gevolg van hersenletsel en/of dove mensen met een nevenhandicap. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning bij wonen, werken en vrije tijd. Het werkgebied van De Noorderbrug is Noord en Oost-Nederland.

De Zorgplanner
- www.dezorgplanner.nl
De zorgplanner kan gezien worden als een soort Tom Tom voor langdurige zorg. Na een korte uitleg kan de 'speler' (zorggebruiker) van start via een keuzemenu. Hij geeft eerst aan welke soort zorg hij nodig heeft: gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging of geestelijke gezondheidszorg. Daarna gaat het spel door op de gang van zaken die in de zorg gebruikelijk is. Via wegwijzers belandt de speler steeds op een korte uitleg van zijn keuze. Zo vindt hij bijvoorbeeld uitleg over beroepsmogelijkheden bij de vraag 'Wat te doen als je het niet eens bent met je indicatie? Na beantwoording van de vraag 'Wil je thuis blijven wonen of ga je liever naar een intramurale instelling?' krijg je uitgebreid antwoord op hoe de zorg verder geregeld kan worden als je thuis of intramuraal woont. De zorgplanner biedt ook veel aanvullende informatie. Bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget.

Deel je zorg
- deeljezorg.nl
Deeljezorg is een plek waar iedereen zijn verhaal, ervaring, oproep of tip kwijt kan over zorg en welzijn en die van anderen kan lezen. Je krijgt reacties van gelijkgestemden, mensen met vragen of juist ervaring. Je kunt je eigen groep starten over een onderwerp dat je belangrijk vindt, mensen uitnodigen en met hen in gesprek gaan. Je kunt fotoís, videoís of bestanden plaatsen om je verhaal of oproep kracht bij te zetten. Je kunt er zien wat anderen vinden van de zorg waar jij naar op zoek bent of mensen helpen in hun zoektocht. Je kunt je verhaal koppelen aan een zorgaanbieder of gemeente, de ervaringen van anderen lezen en er op reageren. Je vindt er belangenbehartigers die je verder kunnen helpen of met jouw verhaal aan de slag gaan.

Fokuswonen
- www.fokuswonen.nl
Fokus biedt mensen met een ernstige lichamelijke handicap mogelijkheden om onafhankelijk en zelfstandig te leven. Op bijna 80 plaatsen in Nederland verleent Fokus assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om zogenoemde Fokuswoningen. Het bijzondere van Fokus is dat de dienstverlening gebeurt op afroep en op aanwijzing van de cliŽnt, gedurende 24 uur per etmaal. Kwaliteit, samenwerking en klanttevredenheid staan daarbij centraal.

Handje Helpen
- www.handjehelpen.nl
De site voor mensen die een ander een steuntje in de rug willen geven. Zodat iedereen gewoon mee kan doen. Of iemand nu gezond of ziek is.

Jong-Zorgen Mezzo
- www.mezzo.nl/jong_zorgen
www.jong-zorgen.nl is de site voor jonge mantelzorgers van Mezzo. Je vindt hier allerlei handige websites, lees- en kijktips.

Kies beter
- www.kiesbeter.nl/portal
KiesBeter.nl wijst u de weg in de zorg. KiesBeter.nl is onafhankelijk, biedt betrouwbare informatie over zorg en gezondheid en helpt u om keuzes te maken. KiesBeter.nl is er voor iedereen en wordt steeds verder uitgebreid op basis van veelgestelde vragen. Op kiesBeter.nl kunt u zorgaanbieders en verzekeraars vergelijken.

Klachten over de gezondheidszorg
- www.klachtenopvangzorg.nl
Klachten over de gezondheidszorg? Wellicht kan men u bij het regionaal Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) verder helpen. Op deze website adressen, maar ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden, veel belangrijke links etc.

Landelijk Steunpunt Wonen
- www.woonzelf.nl
Het Landelijke Steunpunt Wonen (LSW) ondersteunt en adviseert ouders van jongeren met een beperking die samen met anderen een kleinschalige woonvorm oprichten of hebben opgericht. Krachten en financiŽn worden gebundeld. Ouders houden daarmee de regie over het leven, de zorg en de begeleiding van hun kind.

Mee Nederland
- www.mee.nl
Mee is de nieuwe naam van de vroegere SPD's. U kunt er terecht met allerlei algemene vragen over uw beperkingen. Voor spierziekten-specifieke zaken raden wij u aan advies in te winnen bij een revalidatie-advies centrum. De adressen vindt u op deze site onder Hulpverleners.

Mijn Zorg Veilig
- www.mijnzorgveilig.nl/index.php
MijnZorgVeilig.nl is de website waar zorgverleners en zorginstellingen, patiŽntveiligheidskaarten kunnen vinden of zelf samen kunnen stellen. Bent u patiŽnt? Op deze site kunt u alleen kaarten downloaden. Een zorgverlener of - instelling kan een patiŽntveiligheidskaart aan u uitreiken en met u bespreken. Dit communicatiemiddel is een handreiking voor zowel patiŽnten als zorgverleners om samen nog alerter te zijn op patiŽntveiligheid.

Netwerk Palliatieve Zorg
- www.netwerkpalliatievezorg.nl
Palliatieve zorg - zorg aan ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. Op de sites van netwerken palliatieve zorg vindt u informatie over palliatieve zorg in uw eigen regio. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg genoemd, maar is veel breder. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiŽnten en hun familie te realiseren. In 66 regionale netwerken palliatieve zorg werken allerlei organisaties samen om palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Onder de netwerken vindt u contactgegevens en websites van netwerken palliatieve zorg. Heeft u zorg nodig, zoek dan in de database Zorg kiezen naar de palliatieve zorgmogelijkheden bij u in de buurt.

Ondersteuning Zzp: wat kan ik ermee?
- zorgzwaarte-pakket.nl
Deze website is een gezamenlijke activiteit van samenwerkende cliŽntenorganisaties: CG-Raad, Landelijk Platform GGZ, LOC Zeggenschap in Zorg, NPCF, Platform VG, Per Saldo. Daarnaast is MEE-Nederland erbij betrokken. De website geeft voor cliŽnten en hun ondersteuners een praktische leidraad: wat kan ik met een zorgzwaartepakket. Zie hiervoor het onderdeel "Zzp wegwijzers", en het onderdeel "Zorgplan".

Ongeneeslijk.nl
- www.ongeneeslijk.nl
Deze site wordt in samenwerking met het Forum PatiŽntencommunicatie Palliatieve Zorg onderhouden. Agora heeft een Forum PatiŽntencommunicatie Palliatieve Zorg opgericht om ervoor te zorgen dat communicatie met patiŽnten in de palliatieve fase en hun naasten aandacht krijgt. Het doel van het Forum PatiŽntencommunicatie Palliatieve Zorg is het verbeteren van onderzoek, kwaliteit en beleid van patiŽntencommunicatie palliatieve zorg, in samenwerking met andere partijen.

Online PGB beheren
- www.epgb.nl
Site waar PGB-houders online de pgb-administratie kunnen beheren.

Per Saldo, persoonsgebonden budget
- www.pgb.nl
Uitgebreide informatie over thuiszorg en het persoonsgebondenbudget. Per Saldo is de vereniging van gebruikers van een PGB. Overweegt u een PGB, kijk dan hier.

Rolykids
- www.rolykids.nl
Rolykids heeft in Rotterdam drie kinderdagverblijven voor kinderen met en zonder handicap of chronische ziekte.

Scoliose.info
- www.scoliose.info
Community voor en door scoliosepatiŽnten.

Seksualiteit.nl
- www.seksualiteit.nl/seksuele-problemen/bij-ziekte
Op Seksualiteit.nl is speciale aandacht voor seksualiteit in relatie tot chronische ziekte en lichamelijke beperking. Uit een test onder mensen met een ziekte of beperking blijkt dat zij na het bezoeken van de website het idee hebben dat zij hun seksleven leuk kunnen maken ondanks hun ziekte of beperking. Ook weten zij beter waar zij hulp bij seksuele problemen kunnen

Sensoor
- www.sensoor.nl
Vrijwilligers die zowel dag als nacht te bereiken zijn, via de telefoon, per e-mail of per chat.

Sylvia Toth Centrum
- www.umcutrecht.nl/subsite/Sylvia-Toth-Centrum/Sylvia-Toth-Centrum
Het centrum is verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en richt zich onder andere op kinderen met een neuromusculaire aandoening. Het is een multidisciplinair dag-diagnosecentrum. Binnen een dag worden zoveel gegevens verzameld dat een expertteam mogelijk een diagnose kan stellen en een behandeladvies kan opstellen.

Vereniging oefentherapie Cesar en Mensendieck
- www.vvocm.nl
U kunt terecht bij de oefentherapeut Cesar/Mensendieck voor de behandeling van: ē hoofdpijn en spanningsklachten ē rug- en bekkenklachten ē arm-, nek- en schouderklachten ē ademhalingsklachten ē arbeidsrelevante klachten ē heup-, knie- en voetklachten ē motorische klachten ē incontinentie klachten ē chronische aandoeningen Voor uw klachten wordt er een passende behandeling uitgestippeld waarbij rekening wordt gehouden met uw dagelijkse activiteiten. De therapie is dus altijd maatwerk en Ďop uw lijf geschrevení. De oefentherapeut behandelt uw klachten en is uw persoonlijke coach. Samen werkt u aan verbetering van uw houding en bewegingspatroon. De oefentherapeut analyseert uw bewegingspatroon en geeft daarbij oefeningen en adviezen voor een optimale belasting van spieren en gewrichten. De huisarts, medisch specialist en/of bedrijfsarts kan u doorverwijzen. Maar u kunt ook direct -¨ zonder verwijzing - bij de oefentherapeut terecht. Behandelkosten worden conform polisvoorwaarden vergoed. Raadpleeg de polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.

Verpleeghuis
- verpleeghuis.startpagina.nl
Dit is een startpagina van verpleeghuizen.

Verpleegkundig Kinderdagverblijf Prikkebeen
- www.prikkebeen.com
Prikkebeen biedt dagopvang aan het chronisch zieke kind, het kind met een aangeboren afwijking en het kind dat langdurig herstel nodig heeft na een ziekte.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
- www.vptz.nl
De ruim 9.600 VPTZ-vrijwilligers zijn er om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever.

Welke zorg heb ik nodig
- www.welkezorghebiknodig.nl
Jongerensite van Per Saldo. Op deze site staat een vragenlijst, waarmee jongeren een goed overzicht krijgen van hun persoonlijke situatie.Op de site wordt benadrukt dat het belangrijk is om niet alleen aan te geven wat er op dit moment nodig is, maar ook voor de toekomst. Jongeren die hulp of zorg aanvragen hebben natuurlijk vaak plannen voor de toekomst.

www.itsyourlife.nl
- www.itsyourlife.nl
Dit is de naam van de website van de LOT die zich speciaal richt op jongeren die opgroeien met een chronisch zieke vader of moeder.

XZorg, ondersteuning mantelzorg
- www.mantelzorg.nl/xzorg


Zelfmanagement
- www.zelfmanagement.com
Op de website Zelfmanagement.com is uitgebreide informatie te vinden over de mogelijkheden van ehealth toepassingen.

Zorghotels.nu
- www.zorghotels.nu
Op deze onfhankelijke website wordt een overzicht gegeven van de in Nederland bestaande zorghotels waaronder zorgresidenties ofwel particuliere woonzorgvoorzieningen. Zij streven naar een compleet overzicht. Met hun team proberen zij om alle geselecteerde adressen jaarlijks te bezoeken en te beoordelen. Helaas kan dit slechts op 1 activiteit (H, Z of V). Bij de subjectieve beoordeling wordt met name gelet op sfeer, persoonlijke bejegening, rolstoeltoegankelijkheid, algemene hygiŽne, orde en netheid. Sterren geven onze persoonlijke waardering weer voor de beoordeelde activiteit. Deze website is opgezet als wegwijzer. Zij zijn geen boekingsbureau! Zorghotels hebben niet allemaal dezelfde faciliteiten. Check daarom altijd, vůůrdat u boekt of het hotel wel aan uw eisen voldoet.

Zorglijn NPCF
- www.npcf.nl/index.php?option=com_search&view=search&Itemid=23&ord...
Hebt u vragen of klachten over de zorg? Stuur een e-mail of bel 030 29 16 777.

Zorgportaal
- www.zorgportaal.nl
Toegang tot honderden sites over zorg. De site bevat een zoekmachine die zeer gericht zoekt in Nederlandse sites over zorg en welzijn.

ZorgSterren
- www.zorgsterren.info
Het ZorgSterren-netwerk bestaat uit een 7-tal zelfstandig verpleegkundigen, die 'gekwalificeerde' thuiszorg op maat bieden. Zij bieden onder meer zorg op het gebied van: - gespecialiseerde verpleegkundige zorg - kindzorg en ouderenzorg - flexibele 24-uurs diensten Zij werken met name in de volgende gebieden: Friesland, Overijssel, Drenthe, Noordoostpolder en Noord Gelderland.VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon