Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
122 bezoekers
  Overzicht
    < Home < Vereniging < Over de VSN

Vereniging

Over de VSN


De Vereniging Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat de VSN om een betere kwaliteit van de zorg. Effectief wetenschappelijk onderzoek. Goede voorlichting en informatie, ook voor artsen en professionele hulpverleners. Al sinds 1967 zet de VSN zich hiervoor in.

De leden zijn de VSN
De VSN is een vereniging voor, maar vooral ook van mensen met een spierziekte. De leden spelen binnen de vereniging een belangrijke rol. Velen van hen zijn als vrijwilliger actief binnen de vereniging. Dat bepaalt ook het karakter van de VSN: een slagvaardige organisatie, gedragen door betrokken mensen. De honderden vrijwilligers vormen de pijlers van de organisatie. Zij brengen mensen met elkaar in contact, organiseren bijeenkomsten en werken mee aan de productie van voorlichtingsmateriaal. De vrijwilligers worden ondersteund door een team van professionele medewerkers op het landelijk bureau in Baarn.

Artsen, dienstverleners en onderzoekers
De VSN werkt nauw samen met specialisten, maatschappelijk werkenden, onderzoekers, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en huisartsen. Hoe dat gebeurt, laat de volgende korte video zien:

Tot ver over de grenzen
Veel spierziekten zijn zeldzaam en internationale samenwerking is noodzakelijk om tot resultaten te komen bij het onderzoek en de behandeling van spierziekten. De VSN is daarom ook buiten de grenzen van Nederland actief. Zo heeft de VSN het initiatief genomen voor het European Neuro Muscular Centre. Het ENMC organiseert internationale workshops voor toponderzoekers op het gebied van spierziekten. De workshops blijken een grote stimulans voor het onderzoek. Ook bestaat er een samenwerkingsverband met Europese zusterorganisties - een ander initiatief van de VSN. De VSN ontplooit een groot scala van activiteiten, maar steeds met hetzelfde doel: een betere zorg voor mensen met een spierziekte, goede voorlichting en meer wetenschappelijk onderzoek.

Prinses Beatrix Fonds
Het Prinses Beatrix Fonds is de belangrijkste financier van de VSN en de grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten in Nederland.

Elders op de site vindt u informatie over het lidmaatschap en over mogelijkheden om de vereniging financieel te steunen.


Voor het laatst bijgewerkt op:
dinsdag 13 maart 2007
VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon