Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
112 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Van jongs af arbeidsongeschikt (Wajong)


· Regelingen
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).


Wie in zijn jeugd of tijdens zijn studie arbeidsongeschikt raakte, heeft misschien nooit betaald werk gedaan. U komt dan misschien in aanmerking voor een Wajong-uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Let op: de Wajong verandert in 2013 ingrijpend.

Wajong van voor 2010
Vr 2010 was het makkelijker om een Wajong-uitkering te krijgen. De uitkering werd op uw achttiende definitief toegekend. Er was weinig druk om te gaan werken, maar het was ook lastig om daar hulp bij te krijgen. De Wajong van vr 2010 is een uitkering van maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon, afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidsklasse (het verschil tussen wat u kunt verdienen en wat u zou verdienen zonder uw beperking). Bij een hoge uitkering loont gaan werken meestal niet. Meer infomatie vind u op uwv.nl.

Wajong van 2010
Sinds 2010 helpt UWV u eerst op allerlei manieren bij het vinden van werk. Als dat (nog) niet lukt, of als u niet genoeg kunt verdienen krijgt u een (aanvullende) uitkering. De Wajong van na 2010 is een vangnet van maximaal 75% van het minimum (jeugd)loon. U gaat bijna altijd meer verdienen als u gaat werken. U krijgt niet meteen een eindbeoordeling. Tot uw zevenentwintigste jaar bekijkt UWV met tussentijdse evaluaties en herbeoordelingen of u meer of minder kunt werken.

Wajong aanvragen
U moet de Wajong-uitkering aanvragen tussen zes en vier maanden vr uw achttiende verjaardag (bij jonggehandicapten) of binnen negen maanden nadat u arbeidsongeschikt bent geworden. U kunt zestien weken nadat UWV uw aanvraag krijgt een uitkering krijgen. U moet dan wel al tweenvijftig weken arbeidsongeschikt zijn geweest. Ook moet UWV verwachten dat u niet binnen een jaar zult herstellen. U krijgt uw uitkering niet met terugwerkende kracht. Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een Wajong-uitkering vanaf de datum waarop UWV uw aanvraag heeft ontvangen.

Als uw ziekte of handicap  binnen 5 jaar na het afwijzen van uw Wajong-aanvraag verergert, kunt u soms alsnog een Wajong-uitkering krijgen. U moet dan wel  ten minste 25% arbeidsongeschikt zijn.

Beslissing
Na uw aanvraag krijgt u een gesprek met een arts en arbeidsdeskundige. Als u volgens UWV zonder hulp kunt werken, krijgt u geen Wajong. Als u helemaal niet kunt werken, krijgt u een uitkering van maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon. Als u wel (deels) kunt werken, helpt UWV u om werk te vinden dat past bij uw mogelijkheden.

Hulp en inkomen bij werk vinden en studie
Als u hulp nodig hebt met werken of studie maakt u met UWV een participatieplan. Hierin staan afspraken over hoe u het best aan werk kunt komen, bijvoorbeeld met een opleiding of begeleiding bij het zoeken naar werk. Een re-integratiebedrijf helpt u bij de uitvoering van het plan. Zolang u nog geen baan hebt gevonden, krijgt u een volledige Wajong-uitkering. Als u een opleiding volgt, krijgt u een aanvulling op de studiefinanciering van 25% van het minimum(jeugd)loon.

Hulp en aanvulling op uw loon
Bent u eenmaal aan de slag, dan kunt u nog hulp krijgen in de vorm van een jobcoach, hulpmiddelen of vervoer van en naar het werk. Verdient u te weinig? Dan vult de uitkering uw inkomen aan. Als u tot 20% van het minimumloon verdient, vult de uitkering dat aan met 55% van het minimumloon zodat u op 75% uitkomt. Verdient u meer, dan blijft de aanvulling en mag u de helft van elke extra verdiende euro houden. Uw totale inkomen kan (tot de definitieve beoordeling) door de aanvulling niet boven het minimumloon uitkomen, dan wordt de uitkering verlaagd.

Definitieve beoordeling en aanvulling loon
Als u zeven jaar Wajong hebt gehad en ten minste zevenentwintig jaar bent, krijgt u de definitieve beoordeling van wat u ondanks ziekte of handicap kunt verdienen (uw verdiencapaciteit). Hierna volgt er alleen een herbeoordeling als daar een duidelijke reden voor is.

Hoogte inkomen na definitieve beoordeling
Als u uw verdiencapaciteit na de definitieve beoordeling volledig gebruikt, kan uw inkomen met aanvulling van de Wajong uitkomen op 100% van het minimumloon. Als u werkt met begeleiding van een jobcoach en met loondispensatie zelfs op 120% van het minimumloon. Als u minder werkt, is uw inkomen lager, maar altijd minstens 75% van het minimumloon.

Veranderingen in uw situatie
Zolang er niets verandert in uw situatie loopt de uitkering door tot uw vijfenzestigste (maar zie de verwachte veranderingen) . Als u geen hulp meer nodig hebt, stopt de uitkering, bijvoorbeeld:

  • als bij een herbeoordeling blijkt dat u ten minste 75% van het minimumloon kunt verdienen;
  • als u langer dan een jaar meer dan het minimumloon verdient;
  • als u langer dan vijf jaar meer dan 75% van het minimumloon verdient.

UWV kan de Wajong ook stoppen als u de afspraken in het participatieplan niet nakomt of passend werk of herbeoordeling weigert. UWV kan uw uitkering verlagen naar 55% van het minimum(jeugd)loon als u niet genoeg uw best doet om aan het werk te komen. Soms kan de Wajong weer opnieuw opstarten. Neem daarvoor contact met op met UWV.

Herleven van de Wajong
Als u door dezelfde ziekte of handicap ziek wordt binnnen 5  jaar na afloop van uw Wajong-uitkering, kunt u de uitkering soms opnieuw krijgen. U moet dan wel ten minste 25% arbeidsongeschikt zijn.

Jonggehandicaptenkorting
Iedereen met recht op Wajong heeft ook recht op de jonggehandicaptenkorting. Dat is een belastingkorting waardoor uw netto-inkomen hoger wordt. Krijgt u een Wajong-uitkering, dan wordt automatisch rekening gehouden met deze korting. Hebt u wel recht op Wajong maar krijgt u geen uitkering (bijvoorbeeld omdat u betaald werk hebt)? Vul dan op uw belastingaangifte in dat u in aanmerking wil komen voor de jonggehandicaptenkorting.

Verwachte veranderingen in de Wajong
De Wajong verandert in 2013 ingrijpend: deze uitkering blijft alleen bestaan voor volledig arbeidsongeschikten. Als u deels kunt werken krijgt u te maken met een uitkering op basis van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Dit is een uitkering van de gemeente op bijstandsniveau (maximaal 70% van het minimumloon) en met ongunstiger voorwaarden. Zo krijgt u geen uitkering als u eigen vermogen hebt. Ook  worden inkomsten van alle gezinsleden van uw uitkering  afgetrokken.

Wat verandert er voor u (als u deels arbeidsgeschikt bent)?

  • Als u al vr 1 januari 2012  een Wajong-uitkering hebt aangevraagd verandert er voor u niets.
  • Als u Wajong aanvraagt in 2012, krijgt u tot 1 januari 2014 een Wajong-uitkering van UWV  en daarna een Wwnv-uitkering via de gemeente met dezelfde voorwaarden als de bijstand.
  • Vanaf 1 januari 2013 krijgt u direct een Wwnv-uitkering met dezelfde voorwaarden als de bijstand.

Het is niet duidelijk wat er onder de Wwnv met de Jonggehandicaptenkorting gaat gebeuren.

Meer informatie?
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, via
rijksoverheid.nl

Regelhulp
regelhulp.nl

UWV     
uwv.nl

Wajong Werkt
0900 9294 (lokaal tarief)

Welder
weldergroep.nl/wijzer-met-welder
(informatie en advies, u moet hiervoor wel een abonnnement nemen)

 

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon