Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
54 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Tien tips voor het aanvragen van sociale voorzieningen
Het kan veel tijd, energie en doorzettingsvermogen kosten om allerlei gewone zaken te regelen zoals vervoer en werk. Als u deze tips volgt, verloopt uw aanvraag zo soepel mogelijk.

 1. Wees zorgvuldig
  Vul formulieren zorgvuldig in en controleer of alles compleet is, want anders kan uw aanvraag vertraging oplopen. Wilt u meer uitleg bij de aanvraag of snapt u iets niet? Neem dan contact op met de instantie waarnaar u het formulier moet opsturen.

 2. Wees bondig en duidelijk
  Als u in een gesprek, formulier of brief een toelichting of motivatie moet geven, houd het dan kort en beperk u tot de hoofdlijnen. Anders maakt u uw zaak onduidelijk.

 3. Leg alles vast
  Bewaar kopieŽn van alle brieven, formulieren en e-mails die met uw aanvraag te maken hebben. Vraag bij e-mails altijd om een ontvangstbevestiging. Noteer bij telefoongesprekken de naam van
  degene met wie u spreekt en schrijf op wat er is gezegd en afgesproken. Ook als u op gesprek komt, is het handig om aantekeningen te maken.

  Vraag na een gesprek het verslag op dat door uw gesprekspartner wordt gemaakt, controleer dat en laat het zo nodig corrigeren. U hebt al snel een hele papierwinkel, dus is het belangrijk om uw administratie goed te organiseren en te bewaren.

 4. Houd termijnen in de gaten
  Natuurlijk moet u zich aan termijnen en afspraken houden, maar let er ook op dat de instantie waar u mee te maken hebt op tijd reageert. Bel op als dat niet het geval is. Hiervoor is het handig bij een aanvraag de reactietermijn in uw agenda te noteren.

 5. Bereid u voor op een gesprek
  Zet op papier wat u tijdens het gesprek wilt gaan zeggen of vragen zodat u niets vergeet. Geef een kopie aan uw gesprekspartner. Zorg dat u weet welke vragen u kunt verwachten en wat u daarop kunt antwoorden. Soms kunt u tijdens het gesprek al vragen wat het oordeel zal zijn.

  Verzamel tegenargumenten tegen een negatieve beslissing. Een afwijzing is vaak een kwestie van geld. Misschien kunt u zelf goedkopere alternatieven bedenken. U kunt ook tips vragen aan mensen die al ervaring hebben met de aanvraag, bijvoorbeeld via het digitale forum van de VSN.

 6. Neem iemand mee
  Als u een gesprek of keuring hebt, is het prettig om niet alleen te zijn. Degene die met u meekomt, kan u moreel steunen en eventueel aantekeningen maken. U kunt een familielid of vriend meenemen, maar soms ook iemand van een belangenorganisatie.
   
 7. Wees zelfverzekerd
  Ziet u op tegen het gesprek en bent u bang dat u zich door uw gesprekpartner laat overdonderen? Bedenk dan dat u aanspraak maakt op een voorziening waar u recht op hebt. Stel u zelfverzekerd op, stel vragen en wijs op andere mogelijkheden.
   
 8. Blijf beleefd
  Blijf wel beleefd, ook als u al veel nare ervaringen hebt opgedaan of van het kastje naar de muur bent gestuurd. Als u irritatie oproept bij uw gesprekspartner, doet dat uw zaak geen goed.

 9. Wees kritisch
  Het is belangrijk tijdens de aanvraag kritisch te zijn want instanties kunnen fouten maken of onzorgvuldig zijn, bijvoorbeeld bij een medische keuring. Is er in uw ogen een verkeerde beslissing genomen? Maak dan bezwaar of ga in beroep.

 10. Zoek een andere oplossing
  Krijgt u de voorziening niet? Soms kunt u een voorziening op een andere manier krijgen of een beroep doen op een fonds. Ook hierbij kunnen belangenorganisaties u helpen.

· Gegevens geldig per
13 maart 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon