Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
115 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Problemen in het onderwijs


· Regelingen
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet op de expertisecentra (WEC)


Soms loopt u aan tegen problemen in het onderwijs. U kunt geen goede school vinden, bent het niet eens met de indicatiestelling, of u vindt dat uw kind niet naar school moet gaan. Er zijn diverse instanties die u dan kunnen helpen.

Ik vind geen passend onderwijs voor mijn kind. Wat kan ik doen?
Soms lukt het u ondanks hulp van het REC niet om een school te vinden die uw kind de juiste zorg of hulp kan bieden. Of de school van uw keuze weigert uw kind. Hierdoor komt uw (leerplichtige) kind op een verkeerde onderwijsplek terecht. Of erger nog, uw kind zit langdurig thuis. In zo'n situatie kan een onderwijsconsulent u (gratis) adviseren en/of begeleiden. Als ook dat niet leidt tot een oplossing, kunt u voor advies over toelating en begeleiding van een kind met een indicatie terecht bij de Advies Commissie Toelating en Begeleiding (ACTB).

Mijn kind is te ziek om naar school te gaan, wat nu?
Ook (langdurig en chronisch) zieke leerlingen hebben recht op onderwijs, of ze nou in het ziekenhuis liggen of thuis zijn. De school van uw kind moet zelf voor het onderwijs zorgen, en kan daarbij steun krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke kinderen (cozl). Lees meer over onderwijsondersteuning van zieke kinderen (pdf).

Ik heb een meningsverschil met een school of het REC of CvI. Wie helpt mij?
De WEC-Raad kan u hier bij helpen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Commissie voor de Indicatiestelling kunt u terecht bij de Bezwaar Advies Commissie.

School is niet goed voor mijn kind, mag het thuisblijven?
Voor sommige kinderen is school niet goed, vanwege ziekte, handicap of psychiatrische problemen. Als dat geldt voor uw kind terwijl het nog leerplichtig is, kunt u leerplichtontheffing aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Deze ambtenaar zal u verwijzen naar een arts (vaak van de GGD) die beoordeelt of ontheffing van de leerplicht nodig is. U kunt vrijstelling krijgen voor een bepaalde periode of voor de hele leerplicht.

Wat kan ik doen als ik word gediscrimineerd?
Discriminatie van mensen met een handicap of een chronische ziekte is verboden in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Dat staat in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBh/cz). Wordt u toch ongelijk behandeld of wordt u de toegang tot een instelling voor beroepsonderwijs of hoger onderwijs geweigerd, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. U kunt in het uiterste geval zelfs naar de rechter stappen en een schadevergoeding vragen.

Meer informatie
Bezwaar Advies Commissie
Postbus 222
3500 AE Utrecht
030-276 99 16

Bureau ACTB/Onderwijsconsulenten
onderwijsconsulenten.nl
070-3122887
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
www.cgb.nl
030 - 8883888
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Landelijke meldpunten discriminatie
0900-2354354

Landelijk netwerk ziekzijn en onderwijs Ziezon
www.ziezon.nl

Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis
kindenziekenhuis.nl
078 - 6146361
Korte Kalkhaven 9
3311 JM Dordrecht

Meld- en adviespunt indicatiestelling LGF
meldpuntlgf.nl
030 - 2916636
Postbus 169
3500 AD Utrecht

WEC-Raad 

· Gegevens geldig per
2 maart 2009

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon