Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
49 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Beroepsonderwijs en omscholing


· Regelingen
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).
Wet op de leerlinggebonden financiering (LGF of Rugzak)
Wet Studiefinanciering
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)


Om een beroep te leren kun je terecht in het speciale of gewone beroepsonderwijs. Wanneer je door een beperking of ziekte je oude werk niet meer kunt doen, kun je in het speciale beroepsonderwijs een nieuw vak leren.

Waar kan ik een beroepsopleiding volgen?
In het beroepsonderwijs zijn gewone en speciale scholen. Het REA-College Nederland en de Eega-Groep verzorgen beroepsopleidingen voor mensen met een arbeidshandicap die geen gewoon onderwijs kunnen volgen. Voor het gewone beroepsonderwijs kun je terecht bij ROC's, AOC's en vakscholen.

Bij het REA-college is het ook mogelijk om thuis via de computer afstandsonderwijs te volgen informatie daarover vindt  u op eminus.nl.

Hoe kies ik de juiste beroepsopleiding?
Het belangrijkste bij een beroepsopleiding is dat je in een beroep terechtkomt dat je niet alleen leuk vindt, maar ook aankunt. Zoek uit tegen welke problemen je kunt oplopen bij het beroep of bij de opleiding.

Weet je nog niet precies wat je wil? Doe dan een speciale beroepentest van expertisecentrum handicap + studie. Deze test houdt rekening met jouw handicap of functiebeperking. Je kunt de test maken via je schooldecaan, trajectbegeleider of studieadviseur.
Op de website onderwijsenhandicap.nl vind je veel informatie over beroepsonderwijs, zoals een overzicht van de Steunpunten Opleiding en Handicap op de ROC's en een stagewijzer.

Hoe kom ik er achter of het gewone mbo geschikt voor me is?
Neem de tijd om een paar scholen te vergelijken en contact op te nemen met decanen of contactpersonen. Vraag hen of ze ervaring hebben met leerlingen met een handicap, hoe het zit met de toegankelijkheid van de schoolgebouwen, en welke speciale voorzieningen en begeleiding ze kunnen bieden.

Heb ik in het mbo recht op een rugzakje?
Als je nog een geldige indicatie hebt voor een rugzakje, kun je die ook op het mbo gebruiken. Zo niet, dan moet je een (her)indicatie aanvragen. Voor informatie over de indicatieprocedure, zie de pagina Naar een speciale school. Let op: op 1 augustus 2013 verdwijnt het rugzakje.

Voor vergoedingen voor vervoer, hulpmiddelen en verzorging zie de pagina Vervoer en voorzieningen voor school.

Hoe zit het met stages?
Een belangrijk onderdeel van de middelbare beroepsopleiding zijn stages. Juist bij het stage lopen doen zich vaak problemen voor. Begin daarom zeker een half jaar van te voren met het regelen van een stage. Overleg met de stageco÷rdinator en contactpersoon van je toekomstige opleiding, je decaan en ambulant begeleider van je oude school en eventueel je ouders over jouw mogelijkheden en wensen.

Ik heb moeite met examens. Hoe los ik dat op?
In een mbo-opleiding zijn geen vrijstellingen mogelijk op grond van je functiebeperking. Afspraken over aanpassingen en voorzieningen tijdens tentamens en examens maak je met je opleiding. Je kunt zelf zoeken naar goede alternatieven.

Wie betaalt de studiekosten in het reguliere mbo?
Ben je jonger dan 18 jaar dan hebben je ouders recht op een tegemoetkoming in de studiekosten. Na je 18e krijg je studiefinanciering. Een tegemoetkoming studiekosten of studiefinanciering vraag je aan bij de IB-groep.
Als je de beroepsbegeleidende leerweg volgt, ga je meteen werken. Je krijgt dus salaris en hebt geen tegemoetkoming of studiefinanciering nodig.

Kan ik naast de studiefinanciering ook een Wajong-uitkering krijgen?
Je kunt een Wajong-uitkering aanvragen als je al studiefinanciering ontvangt en omgekeerd. Het bedrag van je basisbeurs telt voor de Wajong niet als inkomen. Je uitkering wordt dus niet gekort omdat je er een basisbeurs naast ontvangt.
Je Wajong-uitkering telt voor de studiefinanciering als bijverdienste, net als uit bijvoorbeeld een bijbaantje. Pas als de Wajong-uitkering netto hoger uitvalt dan het maximale bedrag dat je mag bijverdienen heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering.  Ben je student met een Wajong-uitkering en ben je tussen de 18 tot 21 jaar, dan zal dat weinig problemen opleveren. Je uitkering blijft er meestal onder. Ben je 22 jaar of ouder, dan kun je wel met een korting worden geconfronteerd.

Voor wie is het speciaal beroepsonderwijs bedoeld?
Speciaal onderwijs is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die geen gewoon onderwijs kunnen volgen. Het Eega is speciaal voor jongeren met een Wajong-uitkering. Het REA-college onderwijst behalve jongeren ook mensen die op latere leeftijd door een beperking of ziekte hun werk niet meer kunnen doen. Zij kunnen dan een nieuw vak leren waardoor ze weer aan de slag kunnen. Het REA college en Eega bemiddelen ook bij het vinden van een baan.

Is er altijd een school voor speciaal beroepsonderwijs bij mij in de buurt?
Het REA college heeft vijf vestigingen verspreid over het land, in Ermelo, Groesbeek, Groningen, Hoenderloo en Wijk aan Zee. Leerlingen die van ver komen kunnen op een internaat gaan wonen. De Eega-Groep heeft twee vestigingen, in Assen en Deventer.

Welke opleidingen kan ik volgen in het speciaal beroepsonderwijs?
Het REA college verzorgt opleidingen in verschillende richtingen, bijvoorbeeld economisch-administratief, ICT, grafische techniek, zorg & welzijn of logistiek. Je kunt er een officieel erkend diploma behalen op vmbo- of mbo-niveau. Het Eega biedt meer mogelijkheden: dit onderwijs is een combinatie het normale onderwijsaanbod op ROC's, AOC's en leerwerkbedrijven en extra begeleiding. De deelnemer blijft zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs, maar kan door de extra ondersteuning toch de opleiding met succes afronden.

Hoe meld ik me aan voor het speciaal beroepsonderwijs?
De aanmelding voor het speciaal beroepsonderwijs loopt via een arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van UWV. Het speciaal beroepsonderwijs stelt zelf geen vooropleidingseisen.  UWV beslist wie de opleiding mag volgen.

Wie betaalt de opleiding in het speciaal beroepsonderwijs?
De opleidingen aan de speciale instituten voor beroepsonderwijs worden volledig vergoed door het UWV. Voor vergoedingen voor vervoer, hulpmiddelen en verzorging zie de pagina Vervoer en voorzieningen voor school.

Meer informatie

Eega
eega.nl
0570 - 638470
Zutphenseweg 51033
7418 AH Deventer

handicap-studie.nl

IB-Groep
ibgroep.nl
050 - 5997755 IB-Groep Infolijn

REA-College Nederland
reacollegenederland.nl
0341 - 498500
Putterweg 140
3851 VG Ermelo

ROC.nl
roc.nl

UWV 
uwv.nl
0900 - 9294 (lokaal tarief)

· Gegevens geldig per
6 april 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon