Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
50 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Rolstoelen


· Regelingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Besluit Zorgaanspraken
Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Rolstoelen (elektrisch of handbewogen) zijn gratis voor iedereen die ze langdurig nodig heeft. Waar u die moet aanvragen, hangt af van het doel waarvoor u ze gebruikt.

  • Een rolstoel die u vooral gebruikt voor werk of opleiding krijgt u van UWV. U mag de rolstoel dan ook thuis gebruiken.
  • Een rolstoel voor privégebruik krijgt u van de gemeente (via de Wmo). Veel gemeenten vergoeden ook het onderhoud en eventuele reparaties maar dat is niet verplicht.
  • een rolstoel nodig  te sporten kunt u ook aanvragen bij de gemeente. De gemeente bekijkt uw situatie en beslist op grond daarvan of u een sportrolstoel vergoed krijgt. Een voorwaarde is dat u zonder de sportrolstoel niet kunt sporten. Veel gemeenten geven een vast bedrag voor de sportrolstoel, het onderhoud en de reparaties. Wilt u een duurder exemplaar, dan moet u bijbetalen.
  • Woont u in een instelling zoals een verpleeghuis, dan regelt die instelling alles voor u. Dat valt onder de AWBZ.

Hebt u maximaal zes maanden een rolstoel nodig? Dan kunt u er een lenen bij de thuiszorgwinkel. Uw huisarts kan u helpen om in te schatten hoe lang u u de rolstoel nodig zult hebben. Het lenen is meestal gratis, maar u betaalt wel een borg.

Hoe aanvragen?
Een rolstoel van UWV vraagt u aan met  het formulier Aanvraag voorzieningen. Een rolstoel van (het Wmo-loket) van de gemeente vraagt u meestal schriftelijk aan, met via aanvraagformulier. Soms kunt u de aanvraag ook digitaal doen.

Vaak moet u daarom medische gegevens moeten vermelden op of meesturen met het aanvraagformulier. Soms zal een medisch adviseur aanvullende vragen stellen. UWV zal ook beoordelen in hoeverre de rolstoel u helpt bij uw scholing/opleiding of werk krijgen of houden. De gemeente zal beoordelen of de rolstoel u helpt om deel te nemen aan de samenleving.

Onderhoud en aansprakelijkheid
De meeste gemeenten geven rolstoelen in bruikleen. Daarbij hoort een goed servicecontract en een WA-verzekering. Over het algemeen zal een lopende WA-verzekering voldoen. U blijft wel zelf aansprakelijk voor schade door onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik. Is uw rolstoel versleten of voldoet hij niet langer? Dan hebt u recht op een andere, adequate rolstoel.

Onderdak en kosten
Heeft u u geen geschikte stalling voor uw elektrische rolstoel? De gemeente moet zorgen voor een adequate oplossing.

Verhuizen
Verhuist u van de ene gemeente naar de andere of naar een instelling? Dan kan de (oude) gemeente de rolstoel terugvragen. Vervelend, omdat vaak niet direct een vervangend exemplaar klaarstaat. Overleg daarom vooraf met uw gemeente over een overgangsregeling.

Tips

  • U hebt geen doorverwijzing nodig om een rolstoel aan te vragen. Luister daarom goed naar uw lichaam. U kunt zelf het beste bepalen of een rolstoel helpt in uw situatie.
  • Informeer vroegtijdig naar de mogelijkheden. Revalidatiecentra en patiëntenorganisaties kunnen u vaak verder helpen. Of vraag informatie op bij Vilans, stichting MEE. Vaak  adviseert een ergotherapeut van CIZ of GGD de gemeente over de rolstoelkeuze.
  • Hebt u goede argumenten om te kiezen voor een ander dan het aangeboden model? Stel u dan vasthoudend op. U kunt het zich niet veroorloven jarenlang een rolstoel te gebruiken die niet voldoet. Misschien kan een pgb uitkomst bieden.
  • Let bij een pgb op of het bedrag wel hoog genoeg is. Gemeenten gaan bij het vaststellen van een pgb vaak uit van de prijs die ze zelf betalen. Maar u kunt meestal geen aanspraak maken op kortingsregelingen die voor de gemeente gelden.

Meer informatie
regelhulp.nl
rechtopwmo.nl
uwv.nl
eengoedhulpmiddel.nl
Hulpmiddelenwijzer
van Vilans

Kijk vooral ook op de website van uw gemeente.

· Gegevens geldig per
13 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon