Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
59 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Parkeren met een handicap: parkeerplaats en -kaart
· Bijzonderheden

Parkeerkaart voor mensen met een handicap, Europese verordeningAls u slecht ter been bent, wilt u graag vlakbij uw huis, werk en allerlei voorzieningen kunnen parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart maakt dit mogelijk, al dan niet in combinatie met een gehandicaptenparkeerplaats. U kunt deze voorzieningen bij uw gemeente aanvragen.

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart
Kunt u minder dan honderd meter te voet afleggen of bent u permanent rolstoelgebonden, dan kunt u bij de gemeente een (Europese) gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of passagiers aanvragen. Ook mensen met een ernstige verstandelijke beperking of ernstige psychiatrische ziekte kunnen in aanmerking komen voor een passagierskaart (als ze voortdurend toezicht nodig hebben).  Een passagierskaart mag u ook voor iemand anders aanvragen, bijvoorbeeld  uw gehandicapte kind.

U kunt parkeerkaarten aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente of op regelhulp.nl. Een medisch onderzoek is daarbij meestal verplicht. Bij verlenging is dit niet nodig als uw situatie hetzelfde is gebleven of verslechterd. Uw gemeente geeft hierover meer informatie.

Kosten
Informeer vooraf naar de kosten van de gehandicaptenparkeerkaart. Veel gemeenten brengen namelijk geld in rekening voor de kaart en de eventuele medische keuring. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Soms is de gehandicaptenparkeerkaart gratis voor mensen met een laag inkomen of kunt u een vergoeding vragen op grond van de Wmo. Sommige gemeenten hebben ook (goedkopere en makkelijker aan te vragen) parkeerkaarten voor de eigen gemeente. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.

Gelddigheidsduur
Hoe lang de kaart geldig is, verschilt per gemeente. U moet de kaart in ieder geval iedere vijf jaar verlengen. Blijft uw situatie duidelijk hetzelfde? Dan is een medisch onderzoek meestal niet nodig. Uw gemeente geeft hierover meer informatie.Misbruik (bijvoorbeeld het uitlenen van de kaart) kan leiden tot het ongeldig verklaren van de gehandicaptenparkeerkaart.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart
Plaats uw kaart altijd goed zichtbaar achter de voorruit van auto of gehandicaptenvoertuig. De gehandicaptenparkeerkaart is niet gebonden aan één auto of gehandicaptenvoertuig, maar aan de persoon. U kunt hem dus ook gebruiken als u met de taxi of andermans auto op pad gaat.

Met de gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en op plaatsen waar een parkeerverbod geldt, zolang u het verkeer niet in gevaar brengt. Parkeren bij stopverboden is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor plaatsen voor vergunninghouders, tenzij u zelf een vergunning heeft. 

Welke rechten de gehandicaptenparkeerkaart u verder geeft, verschilt per gemeente. Soms mag u gratis parkeren op (openbare) betaalde parkeerplaatsen of hoeft u zich niet te houden aan de maximale parkeerduur.

Diefstal voorkomen
Gehandicaptenparkeerkaarten worden nogal eens gestolen, zeker in grote steden. Er zijn speciale onbreekbare kaarthouders met een slot die diefstal voorkomen. Vraag ernaar bij de gemeente of bestel er een op www.kaartkluis.nl.

Parkeerplaats op kenteken
Hebt u een parkeerplaats nodig dicht bij de ingang van uw huis of uw werk, dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken laten aanleggen. Daarvoor moet u in ieder geval een gehandicaptenparkeerkaart hebben. Als u voldoet aan de voorwaarden voor een bestuurderskaart, komt u meestal ook in aanmerking voor een parkeerplaats. Gehandicapte passagiers komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats, behalve als ze niet alleen gelaten kunnen worden, zelfs niet voor korte tijd. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor kleine kinderen of mensen met een ernstige verstandelijke beperking,  dementie of een psychiatrische ziekte. In andere gevallen kan de passagier geholpen worden met uitstappen en op de stoep wachten tot de bestuurder een parkeerplek gevonden heeft.

Soorten gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken zijn gereserveerde parkeerplaatsen voor voertuigen die niet op de stoep kunnen parkeren, zoals een auto of een brommobiel.  Alleen uw eigen auto of gehandicaptenvoertuig mag hier staan. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool zit daarom een onderbord met het kenteken van de auto erop.

Er zijn ook gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken met tijdsaanduiding, meestal bij een school of bij een werkplek. Op het onderbord staan behalve het kenteken ook de parkeerdagen en -tijden. Buiten deze dagen en tijdstippen mag iedereen er parkeren.

Voorwaarden
Gemeenten kunnen verschillende eisen en voorwaarden verbinden aan het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats, bijvoorbeeld

  • de parkeerdruk is hoog, waardoor u vaak ver van uw bestemming moet parkeren;
  • u kunt geen parkeerplaats maken op uw eigen terrein;
  • de parkeerplaats mag de verkeersveiligheid en -doorstroming niet in gevaar brengen.

Informeer bij de gemeente welke eisen en voorwaarden voor u gelden.

Aanvragen
Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vraagt u aan bij de dienst parkeerbeheer van de gemeente waar de parkeerplaats moet komen. Moet de parkeerplaats worden aangelegd op privéterrein, bijvoorbeeld bij een appartementencomplex, dan wordt de aanvraag ingediend bij de eigenaar/verhuurder.De gemeente moet  de voorgenomen aanleg van de parkeerplaats publiceren, zodat omwonenden de gelegenheid hebben bezwaar te maken. Wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan kunt bezwaar naken bij de gemeente en vervolgens eventueel in beroep gaan bij de rechter, zie Bezwaar en beroep.

Kosten
Veel gemeenten vragen een eigen bijdrage voor een gehandicaptenparkeerplaats. Soms vergoedt de gemeente deze kosten voor mensen met een minimuminkomen. Dit gaat via de Wmo. De kosten voor een parkeerplaats bij het werk worden soms vergoed door de werkgever of UWV.

Meer informatie
gehandicaptenparkeerkaart.nl
gehandicaptenparkeerplaatsen.nl

regelhulp.nl
rechtopwmo.nl

· Gegevens geldig per
13 februari 2009

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon