Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
72 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Huurtoeslag


· Regelingen
Wet op de huurtoeslag


Betaalt u teveel huur in verhouding tot uw inkomen, dan heeft u recht op huurtoeslag. Soms kunt u vanwege uw handicap of ziekte huurtoeslag krijgen terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Of u krijgt meer toeslag dan normaal.

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?
U heeft recht op huurtoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ouder dan achttien, huurt zelfstandige woonruimte en staat officieel ingeschreven op het adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt.
  • De huurprijs is niet hoger of lager dan de huurgrenzen voor de huurtoeslag en niet te hoog in verhouding tot uw inkomen.
  • Uw inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

De precieze bedragen staan op de website van de Belastingdienst.

Huurtoeslag en handicap of ziekte
Soms kunt u vanwege uw handicap of ziekte huurtoeslag krijgen, terwijl u niet aan al deze voorwaarden voldoet. Of krijgt u meer toeslag dan normaal. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende bijzondere situaties:

  • Als u onzelfstandige woonruimte huurt in een gebouw voor begeleid wonen of groepswonen voor ouderen kunt u soms ook huurtoeslag krijgen. Vraag aan uw verhuurder of dat voor u geldt.
  • Als u onder de 23 bent en een handicap heeft, krijgt u soms ook huurtoeslag bij een huur die hoger is dan de normale grens.
  • Als u gehandicapt bent en in een aangepaste woning woont, dan krijgt u bovenop uw huurtoeslag een vergoeding. Is uw huur hoger dan de maximale huur? Dan krijgt u toch huurtoeslag op het deel van de huur dat onder de huurgrens ligt.
  • Als u, uw partner of medebewoner langer dan een jaar thuis of in een verpleegtehuis verpleegd wordt, dan hoeft u het inkomen van die persoon niet mee te tellen voor de huurtoeslag.
  • Bepaalde vormen van inkomen tellen niet mee voor de huurtoeslag, bijvoorbeeld een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering in verband met kosten voor oppas en verzorging.
  • Bepaalde delen van het vermogen tellen niet mee voor de huurtoeslag, bijvoorbeeld smartengeld en schadevergoedingen

Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, afdeling toeslagen.

Hoe vraag ik de huurtoeslag aan?
U hoeft de huurtoeslag maar één keer aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. U kunt huurtoeslag samen met de zorgtoeslag en eventuele kinderopvangtoeslag aanvragen met een aanvraagformulier toeslagen van de Belastingdienst.

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een voorlopige berekening. Na afloop van het jaar krijgt u de definitieve berekening van uw huurtoeslag. Soms krijgt u er dan nog geld bij of moet u geld terugbetalen.

Als uw inkomen of gezinssamenstelling verandert of als u verhuist moet u uw nieuwe gegevens doorgeven. De huurtoeslag wordt dan aangepast.

Hoe geef ik bijzondere situaties door?
U moet eerst zorgen dat u huurtoeslag krijgt. Daarna kunt u met een formulier uw bijzondere situatie doorgeven. Dit formulier (verzoek bijzondere situatie huurtoeslag) en de bijbehorende toelichting kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst. In de toelichting leest u welke informatie (bijvoorbeeld  indicatiebesluiten) u mee moet sturen.

Hoe hoog is de huurtoeslag?
Hoe hoger uw (gezins)inkomen, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Boven een bepaalde grens krijgt u zelfs helemaal geen huurtoeslag meer. Die grens verschilt per leeftijd en per gezinssamenstelling. Heeft u vermogen waarover u belasting betaalt in box 3, dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Op de website Toeslagen van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken, maar die houdt geen rekening met de hierboven genoemde bijzondere situaties.

Waar kan ik terecht met vragen?
Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. Bij Hulp- en InformatiePunt (HIP) kunt u hulp krijgen bij het aanvragen van de huurtoeslag. Adressen van een HIP in uw gemeente vindt u ook op de website van de Belastingdienst. Ook MEE kan u helpen bij uw aanvraag.

Ik krijg geen huurtoeslag. Zijn er alternatieven?
In sommige gevallen kunt u woonkostentoeslag krijgen. Dit is een vorm van bijzondere bijstand van de gemeente. U kunt hierop een beroep doen als u een woning huurt met een huurprijs boven de huurgrens en door een plotselinge inkomensdaling buiten eigen schuld de huur niet zelf meer kan opbrengen. Uw gemeente kan u meer informatie geven.

Meer infortmatie
Belastingdienst, afdeling toeslagen
toeslagen.nl
0800 - 0543

MEE
mee.nl
0900- 9998888

· Gegevens geldig per
24 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon