Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
74 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Hulpmiddelen in huis


· Regelingen
Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Zorgverzekeringswet (Zvw)


Voorzieningen zoals een tillift, woningsanering of personenalarmering helpen u om zelfstandig in uw huis te kunnen blijven wonen.

Welke voorzieningen zijn er?
Voorzieningen die u kunnen helpen zelfstandig te blijven wonen zijn bijvoorbeeld:

  • woningsanering (het vervangen van voerbedekking door een gladde vloer vanwege allergie of omdat het uw rolstoel belemmert)
  • een verhoogde toiletpot
  • (niet-ingebouwde) hulpmiddelen in huis zoals een tillift of toiletstoel

Zie ook de hulpmiddelenwijzer van Vilans. Voor bouwkundige aanpassingen van uw huis, zie de pagina Woningaanpassingen. Medische hulpmiddelen, zoals steunkousen, Apparatuur om bijvoorbeeld lichten, ramen en deuren te bedienen (omgevingsbesturing) personenalarmering, wek- en waarschuwingsapparatuur zoals een lichtflitsbel of voedingssondes moet u aanvragen via uw zorgverzekeraar. Kijk daarvoor bij medische hulpmiddelen.

Betaalt de gemeente deze voorzieningen?
Hulpmiddelen worden in principe betaald door de gemeente in het kader van de Wmo. Wel is het zo dat gemeente zelf beslist welke voorzieningen worden toegekend en of er een eigen bijdrage wordt gevraagd. Voor kinderen onder de 18 jaar mag zij geen bijdrage vragen. De gemeente hoeft u alleen de goedkoopste adequate oplossing te betalen. Soms mag u zelf bijbetalen om de oplossing van uw keuze te krijgen.

Hoe krijg ik de vergoeding?
U kunt voorzieningen in natura krijgen. Dan regelt de gemeente alles voor u. U kunt ook een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen waarmee u zelf de hulpmiddelen inkoopt. Dat geeft meer keuzevrijheid, maar u moet ook meer zelf regelen, zoals verzekering en onderhoud. In de routeplanner pgb voor voorzieningen op de website van Vilans leest u alles over deze keuze. Let op: een pgb hulpmiddelen kan voor u financieel onvoordelig uitvallen. Soms kan de gemeente besluiten u niet de keuze te laten, bijvoorbeeld als u een schuld heeft. Of, bij bouwkundige aanpassingen, wanneer u in een huurhuis woont.

Hoe vraag ik de voorzieningen aan?
U moet voorzieningen vooraf aanvragen bij uw gemeente. Hiervoor moet u zelf (eventueel samen met een gespecialiseerde ergotherapeut) uitzoeken

  • welke problemen u door uw beperking heeft en of die groter zullen worden
  • welke oplossingen er zijn
  • welke oplossing het beste bij u past
  • hoeveel de verschillende oplossingen u kosten (bijvoorbeeld aan eigen bijdrage)

Daarna moet u uw aanvraag voor de gewenste oplossing goed onderbouwen. Veel tips en adviezen vindt u in de  routeplanner pgb voor voorzieningen. U kunt ook hulp krijgen van iemand van MEE.

Hoe beslist de gemeente over mijn aanvraag?
De gemeente  bekijkt of uw aanvraag voldoet aan alle eisen. Daarna krijgt u een indicatiegesprek met een arts die beoordeelt welke voorzieningen u precies nodig heeft. Soms is er ook een medische keuring. Als u een indicatie krijgt voor een voorziening in natura zal de gemeente die voor u kopen. Dat kan wel even duren. Als u een pgb aanvraagt krijgt u een (voorlopige) beslissing, met de eisen waaraan de voorziening moet voldoen. U krijgt het geld op uw rekening voor aanschaf, onderhoud en andere kosten van het hulpmiddel. U kiest en koopt het hulpmiddel zelf en legt na afloop verantwoording af aan de gemeente. Als u geld overheeft moet u dit terugstorten. Sommige gemeenten zullen onder een bepaald bedrag geen verantwoording vragen.

Zijn er ook andere vergoedingen?
Als de gemeente de voorzieningen niet betaalt kunt u soms een beroep doen op speciale fondsen zoals het ANGO-fonds. MEE kan u helpen met een aanvraag. Als geen enkele instantie voorzieningen op medisch voorschrift vergoedt kunt u ze wellicht aftrekken als buitengewone uitgave; zie ook de pagina FinanciŽle ondersteuning.

Hoe zit het met de eigen bijdrage?
Voor Wmo-voorzieningen moet u meestal een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Als u ook voor andere voorzieningen uit de Wmo of AWBZ een eigen bijdrage moet betalen, mag het totaal aan eigen bijdragen niet uitkomen boven een maximaal bedrag. U vindt hier meer informatie over op de website van Per Saldo, de belastingdienst en het CAK.

Meer informatie
Belastingdienst
belastingdienst.nl
0800 - 0543
 
CAK
hetcak.nl
0800-1925 (informatienummer WMO)

Eengoedhulpmiddel.nl
eengoedhulpmiddel.nl

MEE
mee.nl
0900- 9998888

Per Saldo
pgb.nl
0900 - 7424857 (€ 0,20 per minuut)
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Recht op WMO
rechtopWMO.nl

Regelhulp
regelhulp.nl

Vilans
vilans.nl
030 - 789 2300    
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht

· Gegevens geldig per
23 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon