Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
86 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Woningaanpassingen


· Regelingen
Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Met woningaanpassingen kunt u ondanks een handicap of chronische ziekte zelfstandig in uw huis blijven wonen. Voor woningaanpassingen moet u bij uw gemeente zijn.

Wie betaalt woningaanpassingen?
Aanpassingen van uw huis worden in principe betaald door de gemeente. De gemeente moet er namelijk voor zorgen dat inwoners ondanks hun beperking zelfstandig kunnen wonen. Dat staat in de Wmo. Wel is het zo dat elke gemeente zelf beslist welke voorzieningen ze toekent. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Vraag daarom vooraf naar de regels zodat u geen energie steekt in een kansloze aanvraag.

 • De gemeente hoeft u alleen de goedkoopste adequate oplossing  te betalen. Soms mag u zelf bijbetalen om de oplossing van uw keuze te krijgen. Dure aanpassingen worden alleen betaald als die een nog duurdere oplossing (zoals een verpleeghuis) voorkomen. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht maximumbedragen vaststellen zolang ze aan de compensatieplicht van de Wmo voldoen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u moet verhuizen naar een woning die al geschikt is voor mensen met een beperking of makkelijker aan te passen is. U krijgt dan een (meestal een op voorhand vastgesteld vast) bedrag om de verhuiskosten te betalen, eventueel aangevuld met de kosten van de verdere de aanpassing van de nieuwe woning.
 • Sommige woningcorporaties bieden gratis of tegen een laag tarief zogenaamde Oppluspakketten met woningaanpassingen. Informeer ernaar bij u verhuurder of vraag of aanpassingen kunnen worden uitgevoerd in het kader van groot onderhoud.
 • Voor woningaanpassing van uw koophuis moet u een eigen bijdrage betalen die gebaseerd is op uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. De eigen bijdrage kan vrij hoog uitkomen en is helaas niet aftrekbaar van de belasting. Wel is er een maximumbijdrage voor alle zorg en voorzieningen die u krijgt op grond van de Wmo en AWBZ samen. De betaling loopt via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op hetcak.nl kunt u zelf uitrekenen hoe hoog uw maximale maandelijkse eigen bijdrage is. De gemeente mag u voor de woningaanpassing ten hoogste drie jaar lang elke maand het maximumbedrag vragen en niet meer dan de kostprijs van de voorziening. Voor kinderen onder 18 jaar is er geen eigen bijdrage.
 • Als u tijdens de verbouwing van uw huis tijdelijk ergens ander moet gaan wonen, kunt u voor de extra kosten een vergoeding aanvragen bij de gemeente.
 • Als de gemeente de aanpassingen niet betaalt kunt u een beroep doen op speciale fondsen zoals het ANGO-fonds. MEE kan u helpen met een aanvraag.
 • Aanpassingen op medisch voorschrift aan uw woning die u nergens vergoed krijgt, kunt u opvoeren als ziektekosten bij de Belastingdienst.

Aanvragen bij de gemeente
U moet woningaanpassingen vooraf aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Dit is een ingewikkelde en tijdrovende zaak. De gemeente bekijkt eerst of uw aanvraag voldoet aan de eisen. Daarna volgt een indicatiegesprek en soms ook een medische keuring. Om problemen te voorkomen moet u de beslissing van de gemeente afwachten voordat u uw huis gaat aanpassen.

Uw wensen op een rijtje
Ga vooraf goed na wat u zelf wilt. De gemeente kan met tegenvoorstellen komen, dus onderbouw uw keuzes goed (‘de slaapkamer moet naast de woonkamer zijn vanwege toezicht’) en maak een duidelijke plattegrond. Houd rekening met eventuele verergering van de ziekte. Het kan voor u erg confronterend zijn te moeten nadenken wat u nu of in de toekomst niet meer kunt. Toch is dat belangrijk, want u krijgt meestal maar eens in de zoveel tijd geld voor aanpassingen.

Voor uw aanvraag moet u heel goed op een rijtje krijgen:

 • welke problemen u door uw beperking heeft, nu en in de toekomst 
 • welke oplossingen er voor uw situatie zijn
 • welke oplossing het beste bij u past
 • hoeveel de verschillende oplossingen u kosten (bijvoorbeeld aan eigen bijdrage).

Het vinden van de beste oplossing in uw situatie is niet eenvoudig. Vaak moet u hiervoor overleggen met een ergotherapeut of bouwkundige. Op de website van Vilans en Per Saldo vindt u praktische informatie en adviezen over woningaanpassingen.
Op www.woningaanpassing.info kunt u in een kosteloos spreekuur vragen stellen over uw eigen situatie. U kunt ook hulp krijgen van iemand van MEE of van een patiëntenvereniging.

Bij ingrijpende verbouwingen is het verstandig met uw buren te overleggen. Dat verkleint de kans dat ze bezwaar maken tegen uw plannen.

Tijdelijke mantelzorgwoning
Een andere mogelijkheid is dat u tijdelijk een mantelzorgwoning in uw tuin laat plaatsen. Meer informatie daarover vindt op de website van het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz kcwz.nl. Er zijn plannen om het krijgen van een vergunning voor deze woningen te versoepelen.

Wie regelt de aanpassingen?
Bij huurhuizen moet de verhuurder de woningaanpassingen uitvoeren. De gemeente vraagt de verhuurder een offerte voor de kosten van de aanpassingen. Met die offerte beslist de gemeente of ze de aanpassingen betaalt. U krijgt dan een schriftelijke beslissing. Bij koopwoningen regelt u woningaanpassingen zelf, zie onder Een huis kopen.

Gaat de huur omhoog na woningaanpassingen?
Als de verhuurder uw woning aanpast, kunt u een huurverhoging krijgen. Die moet wel in verhouding zijn met de verbeteringen, zie hiervoor het 'Puntensysteem huurwoning' op www.rijksoverheid.nl. Afspraken over de nieuwe huurprijs kunt u het beste vooraf maken en schriftelijk vastleggen.

Wie zorgt voor het  onderhoud?
Sommige voorzieningen hebben onderhoud nodig en een lift moet u regelmatig laten keuren. U kunt voor de kosten daarvan een vergoeding aanvragen bij de gemeente.

Verhuizen naar een aangepaste woning
Aangepaste woningen zijn te vinden op www.aangepastewoning.info. Twijfelt u tussen huren en kopen? Een huurhuis is soms aantrekkelijker vanwege gunstige voorwaarden bij huurtoeslag voor mensen met een beperking  Met een koophuis hebt u meer keuzevrijheid en kunt u eigen vermogen opbouwen, maar het heeft ook nadelen:

 • u moet aanpassingen en onderhoud zelf regelen;
 • woningaanpassingen maken uw huis soms lastig te verkopen of minder waard;
 • het kan door uw ziekte lastiger zijn een hypotheek of levensverzekering te krijgen.

Meer informatie bij Een huis kopen en Huurtoeslag.

Wie doet er iets aan de toegankelijkheid van mijn woonomgeving?

 • Hebt u last van losliggende tegels op de stoep of andere vormen van achterstallig onderhoud? Dan kunt u de gemeente vragen dit te herstellen. In de gemeentegids staat meestal waar u uw klacht kunt melden.
 • Als u niet makkelijk vlakbij uw huis kunt parkeren, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen bij de gemeente, zie hiervoor onder Parkeren met een handicap.


Meer informatie
 
CAK
hetcak.nl
0800-1925 (informatienummer Wmo)

Eengoedhulpmiddel.nl (website van de branchevereniging voor hulpmiddelen Firevaned).
eengoedhulpmiddel.nl

MEE
mee.nl
0900- 9998888

Per Saldo
pgb.nl
0900 - 7424857 (€ 0,20 per minuut)
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Recht op Wmo
www.rechtopWMO.nl

Regelhulp
regelhulp.nl

Vilans
vilans.nl
vindeenhulpmiddel.nl

 030 - 7892300        
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht

Rijksoverheid.nl
rijksoverheid.nl
0800 - 8051

Woningaanpassing Info en Advies
Site met veel informatie en kosteloos spreekuur voor vragen.
woningaanpassing.info

· Gegevens geldig per
23 februari 2009

29 november 2013

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon