Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
111 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Met een arbeidshandicap naar een nieuwe baan (re-integratie)


· Regelingen
Persoonsgebonden reÔntegratiebudget (PRB)
Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)


Hebt u een arbeidshandicap en wilt u een nieuwe baan vinden? Of gaat u voor het eerst aan de slag? U en uw nieuwe werkgever kunnen een beroep doen op een groot aantal ondersteunende voorzieningen. Klop daarvoor aan bij UWV.

Betaald werk vinden met een arbeidshandicap is vaak niet eenvoudig. Werkgevers zijn soms huiverig om u in dienst te nemen; ook als u het werk prima aankunt en zeer gemotiveerd bent om aan de slag te gaan. Ze zijn bang voor hoge kosten en veel rompslomp met aanpassingen. Wijs werkgevers daarom zelf op de voorzieningen en financiŽle tegemoetkomingen die ze bij UWV kunnen aanvragen. U kunt zelf ook bij UWV  aankloppen. 

Voorzieningen voor de werkgever
Bent u chronisch ziek of (deels) arbeidsongeschikt en neemt uw werkgever u toch in dienst? Dan kan hij een beroep doen op een aantal voorzieningen van UWV. Het gaat om:

 • subsidie om (boven een bepaald drempelbedrag) de inrichting van het bedrijf aan te passen. Of om niet meeneembare aanpassingen voor u aan te schaffenzoals een invalidentoilet.
 • De gratis no-riskpolis. Deze compenseert een deel van de loonkosten en/of arbeidsongeschiktheidspremie als u opnieuw ziek wordt en/of een beroep moet doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De werkgever komt hiervoor in aanmerking wanneer u

 • of een SFB-status heeft  (SFB staat voor structurele functionele beperking. Deze status wordt toegekend op basis van beoordeling door UWV)
 •  u aan het einde van de wachttijd (EWT) niet werkzaam was in passende arbeid en dit in de dertien weken daarvoor ook niet was.

Andere voorzieningen:

 • Proefplaatsing van drie maanden. U kunt met zo'n proefplaatsing aan uw nieuwe werkgever laten zien wat u kunt, zonder dat het hem een cent kost. Er moet wel reŽel uitzicht zijn op werk voor minimaal zes maanden. De proefplaatsing is bedoeld voor mensen met ziekengeld en voor mensen met een arbeidsongeschiktheids- of WW-uitkering.
 • Loondispensatie.  Kunt u niet hetzelfde presteren als een 'gezonde' collega met hetzelfde werk? Uw werkgever kan dan aanspraak maken op loonsdispensatie. Dat betekent dat hij u (tijdelijk) minder mag betalen dan het minimumloon. Loondispensatie is alleen mogelijk als u jonger dan 18 jaar en/of Wajonger bent. De werkgever mag u alleen minder loon betalen als u het daarmee eens bent.

Daarnaast kan de werkgever bij de Belastingdienst terecht voor drie jaar lang korting  op sociale premies.

Voorzieningen voor u in uw nieuwe baan
Sommige voorzieningen zijn niet aan het bedrijf gebonden, maar aan u als persoon. U kunt deze voorzieningen zelf aanvragen bij UWV. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Voorzieningen op en rond uw werkplek. Denk aan zaken als orthopedische werkschoenen, een aangepast bureaublad of communicatiemiddelen voor lezen, schrijven en horen (onder andere een brailleleesregel).
 • Een vergoeding voor begeleiding. Onder andere mensen met een motorische handicap kunnen hier aanspraak op maken. Met deze vergoeding huurt u iemand in. Die helpt u met taken op het werk die u vanwege uw handicap niet goed zelf kunt uitvoeren. Soms kunt u ook een beroep doen op een jobcoach. Hij ondersteunt u persoonlijk bij trainings- en inwerkprogramma's op uw werkplek of proefplaats.
 • Vervoersvergoedingen. Denk aan een aangepaste auto in bruikleen, een vergoeding om uw eigen auto of fiets te laten aanpassen of een vergoeding voor taxikosten. Meer informatie vindt u onder Vervoer van en naar het werk en opleiding.

U kunt deze drie  voorzieningen aanvragen bij UWV als:

 •  uw ziekte of handicap naar verwachting langer dan een jaar gaan duren;
 • de voorziening nodig is voor uw werk. Voor andere voorzieningen kunt u mogelijk aankloppen bij gemeente of zorgverzekeraar;
 • de voorziening(en) meer kosten dan een bepaald normbedrag

Vindt u een nieuwe baan, maar ligt het loon ligt onder uw mogelijkheden? Dan kan UWV een deel van dit verlies compenseren met een loonsuppletie. U ontvangt maximaal vier jaar een aanvullende uitkering.

Vergoeding voor om- of bijscholing
Bent u nog niet toe aan een betaalde baan omdat u (aanvullende) scholing nodig heeft? UWV kan u wellicht helpen. Bijvoorbeeld met een voorziening voor het vervoer van en naar school of voor aanpassingen in het leslokaal. UWV kan ook onder bepaalde voorwaarden opleidingskosten vergoeden.

Ondersteuning bij de re-integratie
UWV is ook het aangewezen adres wanneer u ondersteuning of begeleiding nodig heeft bij het vinden van een nieuwe baan. Of bij het kiezen van de juiste opleiding. Meestal zal UWV een re-integratiebedrijf inschakelen. Maar u kunt ook zelf een re-integratiebedrijf zoeken. Daarbij kunt u als u in loondienst bent gebruik maken van een Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO). Wanneer u een uitkering van UWV krijgt en weer aan het werk gaat schakelt UWV soms ook een re-integratiebedrijf in. Ziet u meer in het opstarten van een eigen bedrijf? Dan kunt u bij UWV mogelijk een starterskrediet opvragen. zie Een eigen bedrijf beginnen.

Geen discriminatie
Discriminatie van mensen met een handicap of een chronische ziekte bij sollicitatieprocedures is verboden. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De werkgever mag u niet afwijzen omdat er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn om u aan het werk te zetten. Daar zijn immers vergoedingen voor. Daarnaast mag de werkgever u niet afwijzen omdat u door uw handicap bijvoorbeeld niet representatief zou zijn. Wordt u toch ongelijk behandeld? Dien dan een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. U kunt in het uiterste geval zelfs naar de rechter stappen en een schadevergoeding claimen.

Geen medische keuringen
Een medische keuring bij aanstelling is alleen mogelijk "als aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid worden gesteld". Dat bepaalt de Wet op de medische keuringen. Uw potentiŽle werkgever mag dus slechts in uitzonderlijke gevallen deelname aan een medische keuring verlangen. U bent ook niet verplicht om zelf informatie te geven over uw gezondheid. Natuurlijk kunt u besluiten dit wel te doen. Wat verstandig is, verschilt per persoon en per situatie.

Meer informatie:
uwv.nl.

werk.nl

ehbwstartpagina.nl

borea.nl brancheorganisatie van re-integratiebedrijven)

re-integratiewijzer.nl

werkennaarvermogen.nl

Meer informatie bij discriminatie vanwege een arbeidshandicap:
cgb.nl (Commissie Gelijke Behandeling, iedere werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur juridisch spreekuur via tel. (030) 8883888)

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon