Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
85 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

De zorgverzekering


· Regelingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Zorgverzekeringswet (Zvw)


Met een zorgverzekering regelt u dat uw ziektekosten betaald worden, zoals medische behandelingen, hulpmiddelen en fysiotherapie. Iedere Nederlander is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Een zorgverzekering is een verplichte verzekering voor ziektekosten. Wie geen zorgverzekering heeft, krijgt eerst een aanmaning, dan een boete en wordt ten slotte alsnog door de overheid verzekerd. De premie wordt dan ingehouden op loon of uitkering.

Acceptatie zonder keuring
Zorgverzekeraars moeten iedereen zonder keuring accepteren voor het verplichte basispakket.

Aanvullende verzekeringen
Voor een aantal vormen van zorg die u denkt nodig te hebben, maar niet of in beperkte mate in het basispakket zitten, kunt u een aanvullende verzekering nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tandartskosten, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Voor een aanvullende verzekering moet u meestal een medische verklaring invullen en soms een medische keuring ondergaan. Een zorgverzekeraar mag u voor een aanvullende verzekering wel weigeren.


Premie en inkomensafhankelijke bijdrage
Voor de zorgverzekering betalen volwassenen elke maand een vast bedrag (nominale premie) aan hun zorgverzekeraar. De hoogte van die premie is de laatste jaren elk jaar gestegen. Hoewel de inhoud van het basispakket bij elke verzekeraar in principe gelijk is, kan de premie flink verschillen. Naast de premie betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage aan de overheid. Die geldt ook voor kinderen.

Basispakket
De overheid bepaalt wat er in het basispakket van de zorgverzekering zit. In ieder geval zitten daar de kosten in van de huisarts, de specialist, ziekenhuisopname, verloskundige zorg, kraamzorg, de tandarts voor jongeren tot 18 jaar, logopedie en erfelijkheidsonderzoek. Voor andere zaken zoals medicijnen, hulpmiddelen, fysiotherapie, ergotherapie, psychotherapie, dieetadvies en ziekenvervoer gelden allerlei beperkingen, bijvoorbeeld voor het aantal keren dat er per jaar gebruik van kan worden gemaakt en de eigen bijdrage. De samenstelling van het basispakket kan per jaar veranderen.

Sinds 2012 vergoedt het basispakket fysiotherapie pas vanaf de twintigste behandeling. Ook hebt u nog maar recht op vijf consulten bij psychische klachten en gaat de eigen bijdrage voor die consulten omhoog. Dieetadvies en stoppen met roken worden niet meer vergoed.
 
Natura of restitutie
De zorgverzekeraar kan het basispakket op twee manieren uitvoeren: in natura of via een restitutiepolis. Bij zorg in natura bepaalt de verzekeraar bij welke zorgverleners u terecht kunt. Nadeel is dat u alleen naar zorgverleners mag gaan met wie uw verzekeraar een contract heeft. Voordeel is dat u zelf geen rekeningen krijgt. Bij een restitutiepolis bepaalt u zelf naar welke zorgverlener u gaat, maar betaalt u de facturen eerst zelf en dient u ze vervolgens in bij de verzekeraar. Hoge rekeningen gaan meestal wel direct naar de zorgverzekeraar.  

Eigen risico
Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico, maar niet voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, de tandarts voor personen tot 18 jaar of zorg die door uw aanvullende zorgverzekering wordt vergoed. Chronisch zieken die veel medicijnen gebruiken krijgen een compensatie voor het verplichte eigen risico. De afspraken over het verplichte eigen risico en de compensatie daarvan kunnen per jaar veranderen.  

Hebt u ook een vrijwillig eigen risico afgesloten, dan tellen medische kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor het vrijwillig eigen risico. Kinderen onder de achttien jaar hebben geen eigen risico omdat ze geen premie betalen.

Compensatie eigen risico
De overheid biedt een compensatie voor het eigen risico aan mensen met hoge zorgkosten. Dat is geregeld in de regeling Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER). De compensatie wordt aan het eind van het jaar automatisch op uw rekening gestort door het CAK, op basis van de gegevens die over uw zorggebruik bekend zijn. Voor een deel gaat het hierbij om zorggebruik in voorgaande jaren. Op meerkosten.nl leest u wat de voorwaarden zijn.

Van verzekeraar veranderen
U mag elk jaar per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Doe dat op tijd, want u riskeert een boete als u niet verzekerd bent. Als u een betalingsachterstand hebt, kunt u niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Houd er rekening mee een eventuele keuring voor een aanvullende verzekering  ook tijd kan kosten.

Collectieve verzekering
Een collectieve ziektekostenverzekering die u bijvoorbeeld afsluit via werkgever of patiŽntenvereniging, is gemiddeld 7% goedkoper dan een individuele verzekering. Ook heeft zoín verzekering vaak nog kortingen of voordelen voor de deelnemers. PatiŽntenvereniging kiezen hun zorgverzekeraar op de kwaliteit van de zorg voor hun achterban.

Langdurige zorg
Langdurige en intensieve zorg valt niet onder Zorgverzekring maar onder de AWBZ. Iedereen betaalt daarvoor een percentage van zijn inkomen als premie, via werkgever, uitkeringsinstantie of  inkomstenbelasting. Dat gebeurt via de werkgever, de uitkeringsinstantie of de inkomstenbelasting. Onder de AWBZ vallen bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en behandeling. Zie verder Verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding voor AWBZ-zorg thuis of Minder zelfstandige woonvormen (zorg met verblijf) voor AWBZ-zorg in een instelling.


Meer informatie
Inhoud basispakket en andere afspraken met zorgverzekeraars:
cvz.nl
rijksoverheid.nl

Kiezen van een zorgverzekering
zorgwijzer.nl

compensatie eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten
meerkosten.nl
CAK.nl

· Gegevens geldig per
2 maart 2012

09 mei 2014

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon