Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
52 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Klachten over de zorg


· Regelingen
Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector (WKCZ)


Als u een klacht heeft over een hulpverlener of een zorginstelling, dan kunt u die het beste eerst met de persoon in kwestie bespreken of met een bemiddelaar of vertrouwenspersoon van de instelling. Bent u niet tevreden over het resultaat, dan kunt u bij verschillende instellingen terecht.

Wanneer een hulpverlener in uw ogen een fout maakt of u niet goed behandelt, kan een gesprek daarover soms al helpen.  U merkt dan snel genoeg of u de relatie met deze hulpverlener wilt voortzetten. Als hij uw klacht ontkent of niet serieus neemt, dan hoeft u het er niet bij te laten zitten.      
    
Een bemiddelaar

Wilt u een klacht uitpraten met een hulpverlener of met een instelling, dan kunt u een bemiddelaar inschakelen. Zorginstellingen hebben meestal een vertrouwenspersoon voor  het oplossen van conflicten tussen hulpverleners en cliŽnten.  De vertrouwenspersoon kan advies geven en eventueel meegaan naar een gesprek met de hulpverlener. Als u liever een onafhankelijke bemiddelaar of adviseur inschakelt, dan kunt u een beroep doen op de afdeling Informatie en Klachtenopvang van de Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt.   

De klachtencommissie
Vindt u het belangrijk dat een zorginstelling uw klacht erkent, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van die instelling. Daarin zitten minimaal drie mensen en een onafhankelijke voorzitter. Zij mogen geen persoonlijke band met de hulpverlener in kwestie hebben en geen rol hebben gespeeld in de behandeling waarover u klaagt. Zij mogen anderen geen informatie geven over uw klacht. Voor het onderzoek moet u de klachtencommissie toestemming geven uw dossier in te zien. Na een schriftelijke reactie van de aangeklaagde hulpverlener kunt u in een hoorzitting uw klacht mondeling  toelichten. In de klachtenregeling staat binnen welke termijn de commissie een uitspraak moet doen. Meestal is dat binnen twee tot vijf maanden. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt ook nog andere stappen ondernemen.  

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Met een klacht over een arts, tandarts, verloskundige, verpleegkundige, fysiotherapeut, apotheker, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog kunt u naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stappen. Dit college beoordeelt het functioneren van de behandelaar  volgens de regels van de beroepsgroep. De tuchtrechter kan een hulpverlener een waarschuwing of berisping geven, een boete opleggen of een (tijdelijk) verbod opleggen om zijn beroep uit te oefenen.   

De Geschillencommissie Zorginstellingen

Als u een schadevergoeding wilt, moet u eerst de hulpverlener of instelling schriftelijk aansprakelijk stellen. U wordt dan in contact gebracht met de verzekeraar van de hulpverlener of instelling. Als het om een bedrag onder de € 5000,- gaat, kunt uw klacht soms ook indienen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen (sgc.nl). Voor hogere claims moet u naar de rechtbank.Dat betekent ook dat u een advocaat moet inschakelen. Voor advies kunt u terecht bij de Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt of een Juridisch Loket.      

De Inspectie voor de Gezondheidszorg
Denkt u dat uw klacht een signaal is van gebrekkige zorg, dan kunt u die ook melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz.nl). De Inspectie behandelt geen individuele klachten, maar doet wel onderzoek als er aanwijzingen zijn dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in gevaar is. Uw klacht kan daarvoor een signaal zijn. Om dezelfde reden kan het goed zijn uw klacht te melden aan een patiŽntenvereniging of een cliŽntenraad.

Meer informatie:
WKCZ
kiesbeter.nl/patientenrechten

Indienen van een klacht
ncpf.nl
ConsumentendeZorg.nl/patientenrechten

Advies en ondersteuning (IKG):
zorgbelang-nederland.nl

Juridisch advies
juridischloket.nl

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg:
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg
igz.nl

Geschillencommissie Zorginstellingen
sgc.nl

· Gegevens geldig per
2 maart 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon