Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
75 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Bezwaar en beroep


· Regelingen
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)


Tegen een verkeerde beslissing van een overheidsinstantie kunt u schriftelijk bezwaar maken. Helpt dat niet, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Voor bezwaar en beroep is geen advocaat nodig. Wel is het verstandig van tevoren deskundig advies in te winnen.

Een overheidsinstantie moet een beslissing over uw aanvraag altijd op papier zetten en naar u toe sturen. In principe moet een instantie een beslissing nemen binnen acht weken na uw aanvraag, tenzij in de regeling zelf iets anders staat. Als er extra onderzoek nodig is, kan deze termijn worden verlengd naar tien of zelfs veertien weken.

 

Bezwaar maken bij overheidsinstanties
Als u het oneens bent met de beslissing over uw aanvraag, kunt u bezwaar maken. Dat is belangrijk voor uzelf en voor anderen die in dezelfde situatie komen. Om uw bezwaar of beroep te onderbouwen kunt u advies vragen aan hulpverleners die uw situatie goed kennen, bijvoorbeeld uw huisarts. Voor ondersteuning bij het opstellen en toelichten van bezwaar- en beroepschriften kunt u terecht bij sociaal raadslieden, MEE of bij uw patiŽntenvereniging. U kunt ook iemand machtigen om bezwaar of beroep voor u in te dienen. Als u bezwaar maakt tegen een beslissing van uw zorgverzekeraar handelt het College voor Zorgverkeringen (CVZ) dat meestal af. De Belastingdienst heeft eigen regels en termijnen voor bezwaar en beroep en een speciale belastingrechter.

In de brief met de beslissing staat waar en binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen. De bezwaar- en beroepstermijn bij de aanvragen die in dit overzicht aan de orde komen, is meestal zes weken. De overheidsinstantie moet u de kans geven uw bezwaren toe te lichten tijdens een hoorzitting. Binnen zes weken na verzending Ė tien weken als er een bezwaarschriftencommissie is Ė moet u antwoord krijgen op uw bezwaar. Die termijn kan twee keer met vier weken verlengd worden.

Met klachten over een overheidsinstantie kunt u ook terecht bij een ombudsman. Op nationaleombudsman.nl vindt u voorbeeldbrieven, praktijkvoorbeelden en uitgebreide informatie over de ombudsman.

Beroep
Bent u het ook oneens met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Dat moet binnen zes weken na de afwijzing. U hebt daarvoor geen advocaat nodig, maar het is wel verstandig om u te laten bijstaan door een deskundige.

In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet met de beslissing eens bent en wat volgens u wel de juiste beslissing is. Verzend het beroepschrift aangetekend en vergeet niet er een kopie van te maken.

Voorlopige voorziening
De uitspraak van de rechter kan lang op zich laten wachten. Als u daardoor in de problemen dreigt te komen, kunt u een Ďvoorlopige voorzieningí aanvragen. Dat betekent dat u de rechter vraagt om de afgewezen voorziening toch te geven totdat de rechtbank een beslissing heeft genomen.

Hoger beroep
Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB). Dit kan een langdurige kwestie worden waarbij meestal de hulp van een advocaat wel nodig is. Een beslissing van het Centrale Raad van Beroep is definitief; er is geen beroep meer mogelijk.

Kosten
Bij beroepsprocedures en een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffiekosten betalen. Informeer vooraf hoe hoog die kosten zijn. U krijgt dat geld terug als u de zaak wint.

Vergoeding bij trage besluitvorming van de overheid
Reageert een overheidsinstelling te laat op een aanvraag of bezwaarschift, dan kunt u recht hebben op een vergoeding (dwangsom). Bovendien kunt u dan via de rechter een besluit afdwingen. Lees hier meer over op regelhulp.nl.

Bezwaar maken bij particuliere organisaties
Ook organisaties die geen onderdeel zijn van de overheid hebben meestal een procedure voor klachten en een geschillencommissie:

  • Hebt u een probleem met uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld als een voorgeschreven behandeling niet wordt vergoed? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (skgz.nl).
  • Klachten over een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u indienen bij Kifid, het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (kifid.nl).

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Als u bij een beroepsprocedure een advocaat of mediator (conflictbemiddelaar) nodig hebt en dat zelf niet kunt betalen, vergoedt de overheid soms een deel van de kosten. Om aanspraak te maken op die vergoeding moet u contact opnemen met een advocaat of mediator die daarvoor een aanvraag voor u kan indienen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u adressen van dergelijke advocaten en mediators bij u in de buurt.

Voor gesubsidieerde rechtsbijstand gelden een paar voorwaarden. Zo moet het gaan om een probleem dat u zelf niet kunt oplossen van uzelf of uw minderjarige kind. Het financieel belang (het bedrag waarover het conflict gaat) mag niet te laag zijn. U betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op rvr.org.

Meer informatie
Juridisch steunpunt Regelrecht*
www.juridischsteunpunt.nl

* Alleen voor leden van de CG-Raad en bij Platform VG aangesloten patiŽntenorganisaties of donateurs van Stichting de Ombudsman. Informatie en advies  is gratis; voor meer hulp (dossierbestudering, ondersteuning bij bezwaar) betaalt u een eigen bijdrage van 100 euro.Deze juridische ondersteuning blijft in ieder geval tot januari 2013 bestaan.

Sociaal raadslieden

Gesubsidieerde rechtsbijstand: Het juridisch Loket:
www.hetjl.nl 

Klachten over overheidsinstanties
www.nationaleombudsman.nl

· Gegevens geldig per
2 april 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon