Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
59 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Werken via de Sociale Werkvoorziening


· Regelingen
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)


Kunt u door een beperking niet in een gewone baan aan, maar wel werken in een beschutte werkomgeving? Dan is de Sociale Werkvoorziening misschien iets voor u

Let op: de sociale werkvoorziening gaat in 2013 ingrijpend veranderen.


Wanneer mag u werken in de Sociale Werkvoorziening?
U komt in aanmerking voor werk in de Sociale Werkvoorziening wanneer:

  • u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft;
  • u wel kunt werken in een aangepaste omgeving;
  • u in staat bent regelmatig te werken, op een vast aantal dagen;
  • u zelf graag een baan wilt;
  • u staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf.

Wat moet er worden geregeld voor u aan het werk kunt?

Wanneer u wilt gaan werken via de Sociale Werkvoorziening heeft u daarvoor een indicatie nodig. UWV WERKbedrijf bepaalt of u die krijgt, dit gebeurt in vier stappen:

 

Inschrijven en aanmelden

Na inschrijving bij UWV WERKbedrijf vult u het aanmeldingsformulier Wsw-indicatie in. Dit formulier kunt u vinden op de website van UWV WERKbedrijf, of bij een vestiging bij u in de buurt.

 

Informatief gesprek

UWV WERKbedrijf nodigt u uit voor een  gesprek waarin u informatie krijgt over uw kans op een Wsw-indicatie en de aanvraagprocedure.

 

Aanvraagprocedure

UWV WERKbedrijf beoordeelt uw aanvraag en nodigt u uit voor een intakegesprek. Soms wordern er daarna gegevens opgevraagd, bijvoorbeeld bij uw arts of uw psycholoog. Of u moet opnieuw worden onderzocht.

 

Besluit

Binnen zestien weken neemt UWV WERKbedrijf een besluit.  Het WERKbedrijf laat u uiteindelijk per brief weten of u een Wsw-indicatie krijgt. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken.

 

Krijgt u geen Wsw-indicatie dan mag u niet in de Sociale Werkvoorziening werken. Het WERKbedrijf bekijkt dan welke andere mogelijkheden er voor u zijn. Misschien kunt u met een aantal aanpassingen een baan krijgen in het bedrijfsleven. Of misschien past een vorm van dagbesteding beter bij u.

 

Wachtlijst

Wanneer u in de Sociale Werkvoorziening wilt werken komt u op een (lange) wachtlijst van de gemeente te staan. De gemeente moet zorgen dat u zo snel mogelijk aan het werk kunt. Tussendoor kunt u aan de gemeente vragen op welke plek u staat op de wachtlijst. Een gemeente kan ervoor kiezen sommige mensen voor te laten op de wachtlijst. Bijvoorbeeld jonggehandicapten met een Wajong-uitkering. Wanneer u op de wachtlijst staat kunt u in veel gevallen alvast wennen aan werk door bijvoorbeeld mee te lopen bij de Sociale Werkvoorziening.

 

Waar kunt u aan de slag?
Als u gaat werken via de Sociale Werkvoorziening kunt u op verschillende manieren aan de slag:

 

Begeleid werken
De gemeente of het SW-bedrijf zoekt voor u een baan bij een gewoon bedrijf, bijvoorbeeld in een supermarkt, restaurant of op kantoor. Een begeleider bereidt u uitgebreid voor op uw baan. Hij gaat met u mee om u in te werken en te ondersteunen. Bent u eenmaal aan het werk, dan ontvangt u het gewone salaris dat bij uw functie hoort. Ook zijn de gewone arbeidsvoorwaarden en de CAO van het bedrijf waarbij u werkt op u van toepassing. Als u door uw beperking minder productief bent dan uw collega's krijgt u ook gewoon het normale salaris dat bij uw functie hoort. Uw werkgever wordt hiervoor gecompenseerd, hoeft niets te betalen voor uw begeleiding en heeft geen kosten als u ziek wordt.

 

Werken in een SW-bedrijf
Mogelijk is begeleid werken (nog) niets voor u. U kunt dan aan de slag bij de Sociale Werkvoorziening. Er zijn allerlei mogelijkheden. Denk aan productiewerk, buitenwerk in tuinen en plantsoenen en administratief werk. De niveaus verschillen van inpakwerk tot computer programmeren. Naast uw werk kunt u ook een cursus of opleiding volgen. U ontvangt salaris op basis van de cao Sociale Werkvoorziening. Ook vakantiedagen, vakantiegeld en pensioenopbouw zijn geregeld.

 

Detachering
Via het SW-bedrijf kunt u ook een tijdje bij een gewoon bedrijf werken, in groepsverband als zelfstandig. Op deze manier kunt u zien hoe dit bevalt. U wordt tijdens de detachering begeleid. U ontvangt net als bij werken in een SW-bedrijf salaris op basis van de cao Sociale Werkvoorziening. Ook bij detachering zijn vakantiedagen, vakantiegeld en pensioenopbouw geregeld.

 

Een pgb voor begeleid werken

Bij gemeenten zijn vaak lange wachtlijsten voor de Sociale Werkvoorziening. Of  er is geen geschikt werk in SW-bedrijven bij u in de buurt. Wilt u bij een gewoon bedrijf aan de slag en zelf uw begeleiding en ondersteuning regelen? Dat kan! Hiervoor kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Uit dit pgb kunnen de kosten voor begeleiding, loonkostensubsidie en een eenmalige vergoeding voor aanpassingen op de werkplek worden betaald. Het is in principe de bedoeling dat u zelf werk zoekt. Als u dit niet zelf kunt, dan kunt eventueel hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden. Wanneer u met een pgb aan het werk bent ontvangt u net als bij begeleid werken het gewone salaris dat bij uw functie hoort. Ook wanneer u door uw beperking langzamer werkt. Daarnaast zijn de gewone arbeidsvoorwaarden en de cao van het bedrijf waarbij u werkt op u van toepassing.


Gevolgen voor uw inkomen
U krijgt een cao-loon en alle secundaire arbeidsvoorwaarden die erbij horen. U bent niet verplicht een Wsw-baan te accepteren. Een weigering heeft geen gevolgen voor uw WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering maar u kunt wel uw Wsw-indicatie verliezen. Door het werken bij de sociale werkvoorziening gaat u nooit minder verdienen dan uw uitkering en uw recht op een uitkering vervalt ook niet.

 

Inspraak

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen met een Wsw-indicatie mee mogen praten en denken over de plannen van de gemeente rond de Sociale Werkvoorziening. Dit wordt cliŽntenparticipatie genoemd. CliŽntenparticipatie kan op verschillende manieren worden geregeld. Zo zijn er gemeenten die er voor kiezen om een groep mensen met een Wsw-indicatie uit hun gemeente bij elkaar te brengen. Zij noemen dat de Wsw-raad. Wanneer uw gemeente samenwerkt met andere gemeenten uit de buurt kan het ook voorkomen dat zij een gemeenschappelijke Wsw-raad hebben. Sommige gemeenten hebben geen speciale Wsw-raad maar laten mensen met een Wsw-indicatie meepraten met de Wmo-raad of de cliŽntenraad WWB. Wilt u meepraten over de Sociale Werkvoorziening, neem dan contact op met uw gemeente.


Veranderingen in 2013

Vanaf 2013 wil de overheid fors bezuinigen door minder mensen toe te laten tot de sociale werkplaatsen en de subsidie voor zulke arbeidsplaatsen te verminderen. In plaats daarvan kunnen werkgevers loondispensatie krijgen om werknemers een beschutte werkplek te bieden. Hebt u al een Wsw-indicatie, dan verandert er voor u niets, tenzij u sinds 15 mei 2011 of een latere datum op de wachtlijst staat en uw indicatie na 1 januari 2013 verloopt.


Meer informatie

 

-UWV WERKbedrijf bij u in de buurt, zie ook: www.werk.nl

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon