Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
69 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Vrijwilligerswerk met een handicap


· Regelingen
Regeling Onkostenvergoeding Vrijwilligers


Vrijwilligerswerk is een goede manier om u te ontplooien en in contact te komen met anderen. Helaas is het vaak niet mogelijk om aanpassingen en voorzieningen voor vrijwilligerswerk vergoed te krijgen. Maak hierover goede afspraken met de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.

Vrijwilligerswerk vinden
Er is allerlei vrijwilligerswerk te doen, ook voor mensen met een handicap of ziekte. U kunt denken aan administratieve werkzaamheden of belangenbehartiging voor non-profitorganisaties. Of aan het thuis bezoeken en helpen van mensen. Om u te oriŽnteren op de mogelijkheden kunt u terecht bij bijvoorbeeld:

  • een club, vereniging of kerk;
  • de plaatselijke vrijwilligerscentrale (het adres vindt u in telefoonboek of gemeentegids);
  • bemiddelaars als Freeforce en internetsites als vrijwilligerswerk.nl.

Nuttige afspraken
Het is verstandig om afspraken vast te leggen in een vrijwilligerscontract wanneer u regelmatig voor een organisatie actief bent. Zo'n contract bevat in ieder geval afspraken over werktijden, verzekeringen (vooral een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk) en eventuele onkostenvergoedingen. Andere zaken waarover u afspraken kunt maken, zijn:

  • wat u wel en niet kunt met uw handicap en waar u hulp bij nodig heeft;
  • een proefperiode;
  • persoonlijke aanpassingen en vervoer van en naar de werkplek. 

Vrijwilligersorganisaties hebben meestal weinig geld voor voorzieningen op de werkplek. Soms kunt u voor vergoeding terecht bij (het Wmo-loket van) de gemeente, UWV of uw zorgverzekering. Gemeenten zullen in sommige gevallen wel kosten willen vergoeden van scholing en begeleiding voor vrijwilligerswerk. Vooral als u door het vrijwilligerswerk uiteindelijk meer kans hebt op een betaalde baan.

Vrijwilligerswerk en een uitkering
De voorwaarden voor vrijwilligerswerk verschillen per uitkering:

  • U krijgt een werkeloosheidsuitkering

U moet het  vrijwilligerswerk melden en aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u meestal beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

  • U krijgt een bijstandssuitkering

 De regels die gemeenten hanteren voor vrijwilligerswerk zijn verschillend. Bij sommige gemeenten moet u toestemming vragen anders loopt u kans dat uw uitkering wordt gekort.

  • U krijgt een uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Er zijnn officieel goedgekeurde vrijwilligersactiviteiten. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig van UWV. Twijfelt u, vraag dan voor de zekerheid altijd toestemming aan. Het kan u veel narigheid besparen. Het vrijwilligerswerk mag  niet uw arbeidsongeschiktheid verlengen of verergeren. Houd er wel rekening mee dat u door vrijwilligerswerk laat zien dat u kunt werken. Bij herkeuring kunt u daardoor een deel van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering verliezen.

Onkostenvergoedingen
De vrijwilligersorganisatie mag u onbeperkt kosten vergoeden die uheeft gemaakt voor het vrijwilligerswerk en kunt verantwoorden. Bewaar dus bonnetjes en vul eventueel declaratieformulieren in. De organisatie mag u ook een algemene vergoeding geven maar die is wel beperkt. Vraag vooraf uw uitkeringsinstantie naar de maximale bedragen. Als u meer krijgt, kan het teveel worden ingehouden op uw uitkering. Ook moet u er belasting over betalen.

Krijgt u geen onkostenvergoeding? Dan kunt u soms een beroep doen op een vergoeding via de bijzondere bijstand. Of u mag de gemaakte kosten  als gift aftrekken van de belasting. Soms geven gemeenten ook een stimuleringspremie voor vrijwilligerswerk.

Meer informatie
uwv.nl

regelhulp.nl

Vrij Baan, wegwijzer voor vrijwilligerswerk door mensen met een chronische ziekte of handicap (Vilans)

freeforce.nl

vrijwilligerswerk.nl

Bel 0900-8998600 voor de vrijwilligerscentrale in de buurt.

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
Postbus 2877
3500 GW Utrecht
Tel.: (030) 2319844

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon