Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
58 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek


· Regelingen
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)


U kunt om verschillende redenen meewerken aan medisch onderzoek: in de hoop om (sneller) beter te worden of om te zorgen voor een betere toekomst voor anderen. Meedoen aan onderzoek met proefpersonen is geen gewone behandeling. Er gelden daarom strenge regels van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Als u weigert, dan mag dat nooit gevolgen voor uw verdere behandeling hebben. Doet u wel mee, dan krijgt u geen voorrang in de behandeling. Houd er rekening mee dat u ook geweigerd kunt worden voor onderzoek waaraan u graag wilt meedoen. Neemt u wel deel dan gelden de volgende regels:

 • Schriftelijke informatie
  De onderzoeker is verplicht u alle informatie over het onderzoek ook schriftelijk te geven zodat u een goed beeld krijgt van de bedoeling en wat het onderzoek voor u betekent. U moet bijvoorbeeld informatie krijgen over de risico's, de tijd en energie die het onderzoek van u vraagt, de leefregels waaraan u zich moet houden, en welk voordeel u ervan hebt om mee te doen.     
 • Advies en bedenktijd
  Naast de schriftelijke informatie kunt u advies krijgen van een onafhankelijke arts die speciaal voor het onderzoek wordt ingeschakeld. Vervolgens heeft u recht op een redelijke bedenktijd. Het is belangrijk de voor- en nadelen van het meedoen goed in te schatten, vooral als u veel reistijd kwijt bent. PatiŽntenverenigingen weten meestal welke onderzoeken voor u de moeite waard zijn.  
 • Niet zonder schriftelijke toestemming
  U moet altijd schriftelijke toestemming voor het onderzoek geven op een speciaal formulier, de toestemmingsverklaring. Daarin staat waar het onderzoek voor dient, waar u toestemming voor geeft en of u op de hoogte wilt worden gebracht van de resultaten. U krijgt zelf een kopie van dit formulier.Kinderen en volwassenen die niet voor zichzelf kunnen beslissen, worden alleen bij hoge uitzondering als proefpersoon gebruikt. De wettelijk vertegenwoordigers - ouders of andere familieleden - moeten dan voor deelname tekenen.Als de onderzoeker uw huisarts of specialist wil inlichten, dan moet u daarvoor ook schriftelijk toestemming geven.
 • Stoppen met het onderzoek
  U mag altijd stoppen met het onderzoek zonder dat u daarvoor een reden hoeft te geven of een schadevergoeding hoeft te betalen. Het is niet altijd goed om plotseling met medicijnen te stoppen. Neem het advies daarover ter harte. 
 • Privacy
  Uw gegevens moeten anoniem verwerkt worden zodat u niet herkenbaar bent in de resultaten.
 • Verzekering
  Als proefpersoon bent u verzekerd tegen eventuele schade als gevolg van het onderzoek. De verzekering loopt door tot vier jaar na het einde van het onderzoek. In de schriftelijke informatie die u krijgt, staat bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent.  
 • Vergoeding
  Meestal krijgt u alleen een reiskostenvergoeding. Gezonde proefpersonen krijgen soms iets meer. Volgens de wet mag de vergoeding niet van invloed zijn op uw besluit om aan het onderzoek deel te nemen. De vergoeding moet u als inkomen opgeven aan de Belastingdienst. Medicijnen die u voor het onderzoek moet gebruiken, hoeft u niet zelf te betalen.


Met klachten kunt u terecht bij de onderzoeker of bij de klachtencommissie van de instelling waarvoor de onderzoeker werkt.

Meer informatie

ccmo-online.nl

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon