Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
50 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Extra geld voor gehandicapt kind


· Regelingen
Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig Gehandicapte kinderen (TOG)


Ouders of verzorgers kunnen financiŽle ondersteuning krijgen voor de verzorging van een thuiswonend gehandicapt kind van 3-18 jaar.

De Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) is een tegemoetkoming voor ouders en verzorgers van (pleeg)kinderen tussen de 3 en de 18 jaar. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming via de TOG, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U verzorgt thuis een gehandicapt kind tussen de 3 en 18 jaar oud.
    Als uw kind 18 jaar wordt, heeft het vermoedelijk recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie, zie Wajong.
  • Het kind moet tenminste 4 nachten per week bij u in huis wonen.
  • Het kind heeft aanzienlijk meer zorg en begeleiding nodig dan een gezond kind van dezelfde leeftijd.
  • U woont met het kind in Nederland.

De TOG is niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen.  Het wordt niet gezien als inkomen en heeft geen invloed op de hoogte van bijvoorbeeld uw belastingaanslag, uw bijstandsuitkering of pgb (persoonsgebonden budget). Voor de hoogte van de uitkering, zie meerkosten.nl of regelhulp.nl.

Aanvragen
U kunt zelf de uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt dan een uitgebreid aanvraagformulier thuisgestuurd. Dit moet u zo nauwkeurig mogelijk invullen en terugsturen. Belangrijk is dat u op het formulier duidelijk aangeeft hoeveel hulp uw kind iedere dag van u nodig heeft. Welke ziekte of handicap uw kind precies heeft, is niet zo van belang.

Als u het formulier heeft teruggestuurd, vraagt de SVB onafhankelijk medisch advies over uw aanvraag aan de artsen van ClientFirst. Als het nodig is komt ClientFirst ook bij u thuis kijken of op de school van uw kind. ClientFirst brengt advies uit aan de SVB. Op grond van dit medische advies beslist de SVB of u een tegemoetkoming krijgt.

Wanneer u eenmaal een tegemoetkoming toegekend heeft gekregen, dan blijft u die ontvangen tot uw kind 18 jaar wordt of tot het niet meer bij u thuis woont. U hoeft dus niet telkens opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel moet u wijzigingen in uw situatie (bijvoorbeeld als uw kind niet langer ernstig gehandicapt is) tijdig doorgeven aan de SVB. Hebt u meer kinderen die in aanmerking komen voor de TOG-regeling, dan moet u per kind een aanvraagformulier invullen.

Meer informatie
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Adres: Postbus 1244,
6040 KE Roermond,
Telefoon (0475) 36804

meerkosten.nl

regelhulp.nl

· Gegevens geldig per
10 februari 2009

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon