Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
60 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid: WAO (oude regeling)


· Regelingen
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)


De WAO-uitkering is een voorloper van de WIA. U kunt deze uitkering niet meer aanvragen. Die uitkering was bedoeld voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Mensen die een WAO-uitkering hebben, houden hun uitkering zolang ze (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.

WAO staat voor Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze wet is opgevolgd door de WIA. Alleen werknemers die arbeidsongeschikt werden vóór 1 januari 2004 (of na een eerdere WAO-uitkering binnen vijf jaar door dezelfde klachten opnieuw arbeidsgeschikt werden) vallen nog onder de WAO. De WIA bestaat uit twee delen: een ‘loondervingsuitkering’ en een ‘vervolguitkering’.

Loondervingsuitkering
De loondervingsuitkering is een tijdelijke uitkering van maximaal 75% van uw laatste salaris. Of en hoe lang u deze uitkering krijgt, hangt af van uw leeftijd op het moment dat u in de WAO kwam.

Vervolguitkering
De vervolguitkering kan doorlopen tot uw vijfenzestigste. Deze uitkering gaat uit van het minimumloon en een aanvulling op grond van uw laatste loon, de mate van arbeidsongeschiktheid en de leeftijd waarop u in de WAO kwam.

WAO-gat
Het verschil tussen de loondervingsuitkering en de vervolguitkering  (het WAO-gat) wordt in de meeste cao’s afgedekt zodat u bij blijvende arbeidsongeschiktheid tot uw vijfenzestigste verzekerd bent van 70% van uw laatste loon. Werkt u naast uw WAO-uitkering, dan kan die omlaag gaan.

Hoogte van de uitkering
De hoogte van uw WAO-uitkering hangt af van:

  • uw arbeidsongeschiktheidspercentage
  • het inkomen dat u verdiende voordat u ziek werd
  • uw leeftijd op het moment dat u een WAO-uitkering kreeg.

UWV berekent bij de WAO-beoordeling hoe arbeidsongeschikt u bent. Het resultaat van de berekening is een arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage bepaalt de hoogte van uw uitkering (zie tabel). De uitkering is maximaal 75% van het loon dat u verdiende voor u ziek werd. Dat loon noemt UWV uw dagloon. Er is een maximaal dagloon. 

Na een bepaalde tijd wordt de WAO-uitkering niet meer gebaseerd op uw dagloon, maar op uw vervolgdagloon. Dat loon is veel lager dan uw dagloon. Het is gebaseerd het minimumloon en een aanvulling gebaseerd op uw dagloon. De periode waarop UWV uw uitkering baseert op uw dagloon hangt af van de leeftijd die u hebt op het moment dat u voor het eerst een WAO-uitkering ontvangt.

Mensen die jonger dan 33 jaar zijn op het moment dat zij een WAO-uitkering krijgen, krijgen meteen een uitkering gebaseerd op hun vervolgdagloon. Mensen die ouder zijn, krijgen afhankelijke van hun leeftijdsklasse minimaal zes maanden en maximaal zes jaar een uitkering op basis van het dagloon.

Klasse hoogte uitkering

Arbeidsongeschikt Hoogte uitkering
< 15%  geen uitkering
15-25% 14% van het (vervolg)dagloon
25-35% 21% van het (vervolg)dagloon
35-45% 28% van het (vervolg)dagloon
45-55% 35% van het (vervolg)dagloon
55-65% 35% van het (vervolg)dagloon
65-80% 50,75% van het (vervolg)dagloon
80-100% 75% van het (vervolg)dagloon

Duur
Een WAO-uitkering kan  duren tot uw vijfenzestigste, zolang u minstens 15% arbeidsongeschikt blijft. UWV kan u oproepen voor een herbeoordeling als uw situatie is veranderd. Bijvoorbeeld als uw gezondheid beter is geworden, u gaat werken of als u een opleiding heeft afgerond. UWV kijkt dan opnieuw hoe arbeidsongeschikt u bent.

WAO en werken
U mag werken naast uw WAO-uitkering. U moet dat wel aan UWV doorgeven. UWV berekent dan of uw uitkering aangepast moet worden. Uw dagloon wordt daarbij vergeleken met wat u verdient met uw nieuwe werk. Het verschil wordt uitgedrukt in een arbeidsongeschiktheidspercentage. Hoort uw nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage bij een lagere klasse (zie tabel)? Dan gaat uw uitkering omlaag.

Aanvullingen
Er zijn twee situaties waarin u een aanvulling op uw uitkering kunt krijgen:

  • Als uw gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum. U krijgt dan een toeslag.
  • Als u sterk afhankelijk bent van de zorg van anderen. U kunt dan een hogere uitkering krijgen vanwege hulpbehoevendheid.

Meer informatie hierover vindt  u op Aanvullingen op uw uitkering.

Meer informatie

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon