Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
53 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Zelfstandig ondernemers en arbeidsongeschiktheid


· Regelingen
Algemene Bijstandswet (Abw)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)


Bent u zelfstandig ondernemer of freelancer? Dan moet u zelf zorgen voor uw inkomen als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. U kunt dat doen door geld te reserveren of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen
Bij verzekeringsmaatschappijen kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen afsluiten. De verzekering zorgt er voor dat u inkomen heeft als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Sommige verzekeringen zorgen er ook voor dat u een vervanger  kunt inhuren. Er zijn veel verschillen tussen de verzekeringen die worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de criteria voor arbeidsongeschiktheid, de hoogte van het verzekerde bedrag, het moment waarop de uitkering ingaat, de uitkeringsduur en niet te vergeten de premie. Kijk goed naar de voorwaarden en bedenk wat u belangrijk vindt. Vraag eventueel advies aan uw financieel adviseur of tussenpersoon. Sommige beroeps- en brancheverenigingen bieden collectieve verzekeringen aan met een lagere premie.

Vangnetverzekering voor mensen die moeilijk verzekerbaar zijn
Als u een handicap of chronische ziekte hebt, kan het lastig zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Als de verzekeraar verwacht dat u een grotere kans heeft om arbeidsongeschikt te worden, dan kunt u geconfronteerd worden met:

 • een hogere premie
 • uitsluiting van bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid
 • een weigering om u te verzekering. 

Als u hiermee te maken krijgt, kunt u ook gebruik maken van de alternatieve verzekering een wachttijd van ťťn jaar voordat er uitgekeerd wordtdie speciaal bedoeld is voor zelfstandigen die zich moeilijk kunnen verzekeren. Dit is een standaardverzekering die iedere particuliere verzekeraar aanbiedt. Let wel goed op of dit voor u een beter alternatief is. De uitkeringsvoorwaarden van de gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn meestal gunstiger dan die van de alternatieve verzekering.

Voor meer informatie: www.szw.nl.

Vrijwillige Ziektewet- en WIA-verzekering bij UWV
Bent u werknemer en wilt u een bedrijf starten? Dan kunt u in plaats van een verzekering via een verzekeringsmaatschappij ook kiezen voor een vrijwillige verzekering via UWV. U moet dan voordat u zelfstandig wordt, wel minstens ťťn jaar gewerkt of een uitkering van UWV gehad hebben. U kunt zich verzekeren voor ziekte (Ziektewet) en voor arbeidsongeschiktheid (WIA). Dat moet u dan wel doen binnen 3 maanden na het einde van uw dienstverband bij uw werkgever.

Met een Ziektewetverzekering ontvangt u al een uitkering als u langer dan 2 dagen ziek bent. De uitkering bedraagt 70% van het loon dat u verzekerd heeft. Er geldt wel een maximum.  De Ziektewet-uitkering duurt maximaal 2 jaar. De WIA-verzekering zorgt ervoor dat u inkomen heeft als u na 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en het loon dat u verzekerd heeft. Er geldt daarbij een maximum.Deze vrijwillige verzekeringen vallen in veel gevallen gunstiger uit dan de vangnetverzekering. Meer informatie vindt u op de website van Welder.

De WAZ-uitkering (oude regeling)
WAZ staat voor Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. Deze wet verzekerde zelfstandigen tegen de financiŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De wet is afgeschaft voor mensen die na 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. heeft u al een WAZ-uitkering dan kan die doorlopen  tot  uw 65ste. U houdt de uitkering als u minstens 25% arbeidsongeschikt blijft. Als uw gezondheid verbetert of u gaat (meer) werken, dan kan uw uitkering aangepast worden.

Tijdelijke bijstand aan zelfstandigen
Als u tijdelijke financiŽle problemen heeft (bjvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid), dan kunt u bij uw gemeente een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt deze hulp alleen krijgen als:

 • het bedrijf na de financiŽle ondersteuning levensvatbaar is.
 • u minimaal 1225 per jaar werkt in uw bedrijf.
 • u geen hulp kunt krijgen van een bank of fonds

Ook als u eigen vermogen heeft kunt u hulp van de gemeente krijgen. Het gaat om tijdelijke hulp. De uitkering duurt maximaal 12 maanden. In uitzonderlijke situaties kan de gemeente dit verlengen tot 24 maanden.

Het Bbz kent verschillende vormen van bijstand. Afhankelijk van uw situatie kunt u recht hebben op:

 • een renteloze lening;
 • een rentedragende lening of starterskrediet;
 • een vergoeding voor begeleidingskosten;
 •  een aanvulling van uw inkomsten tot bijstandsniveau.

De volgende zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor deze financiŽle ondersteuning:

 • startende zelfstandigen;
 • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiŽle problemen;
 • zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 • zelfstandigen die hun bedrijf willen beŽindigen.


IOAZ voor oudere zelfstandigen
Als u al eerder recht had op een IOAZ-uitkering kunt u daar onder bepaalde voorwaarden weer gebruik van maken. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Bijstandsuitkering
Heeft u geen verzekering tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, dan kunt u bij arbeidsongeschiktheid alleen een bijstandsuitkering aanvragen. U heeft recht op een bijstandsuitkering als uw gezin niet genoeg inkomen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en u geen groot eigen vermogen heeft.

Aanvullingen op uw inkomen
Zie ook de pagina Aanvullingen op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering en het hoofdstuk FinanciŽle ondersteuning van de Wegwijzers.

Meer informatie:

· Gegevens geldig per
24 februari 2009

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon