Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
78 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Loon bij ziekte - tijdelijk arbeidsongeschikt


· Regelingen
Persoonsgebonden re´ntegratiebudget (PRB)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Ziektewet (Zw)


Wordt u ziek en werkt u bij een werkgever? Dan moet uw werkgever u de eerste twee jaar een deel van uw loon doorbetalen. U moet er wel samen met uw werkgever alles aan doen om te zorgen dat u weer aan het werk kunt.

Loondoorbetaling
Wanneer u als werknemer te ziek bent om te werken, moet uw werkgever de eerste twee jaar minstens 70% van uw loon doorbetalen. In het eerste jaar mag uw werkgever u niet minder betalen dan het minimumloon (of een deel daarvan als u parttime werkt). In veel caoĺs (afspraken over arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers) is afgesproken dat werknemers meer krijgen, bijvoorbeeld het eerste jaar nog het volledige loon. Soms betaalt niet uw werkgever, maar UWV uw loon door, bijvoorbeeld als u uitzendkracht bent of als uw tijdelijke contract tijdens ziekte afloopt.

Hoogte en aanvullingen loon

In het tweede jaar hoeft  uw werkgever u niet meer het minimumloon te betalen. Als u daardoor minder dan het sociaal minimum overhoudt, kunt u een toeslag aanvragen bij UWV en soms ook een bijstandsuitkering bij UWV WERKbedrijf in uw gemeente.

Re-integratie
Hebt u een betaalde baan en raakt u door ziekte of handicap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan moet uw werkgever zijn best doen om u in dienst te houden. Dat kan door het werk zelf anders in te delen of door u een passende functie aan te bieden. UWV helpt daarbij met vergoedingen om uw werkplek aan te passen.

Plan van aanpak
U moet samen met uw werkgever en de bedrijfsarts uiterlijk in de achtste week van de ziekte een plan van aanpak opstellen met afspraken over de terugkeer naar uw oude werk of over bemiddeling bij het vinden van passender werk. Is de re-integratie na een jaar niet gelukt? Dan moet u het plan misschien aanpassen. Wanneer u na twintig maanden nog niet aan de slag bent maar wel kunt werken, dan helpt UWV of de gemeente u met re-integreren. Zie verder de pagina Met een arbeidshandicap naar een nieuwe baan van deze Wegwijzers.

Blijvend arbeidsongeschikt
Als u na twee jaar nog niet staat bent om evenveel te verdienen als vˇˇr uw ziekte, hebt u misschien recht op een uitkering volgens de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), zie de pagina WIA van deze Wegwijzers. Als u eerder een Wajong-uitkering of WAO-utkering had kan die soms herleven. Kijk hiervoor op de pagina's WAO of Wajong van deze Wegwijzers.

Meer informatie
uwv.nl

· Gegevens geldig per
24 februari 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon