Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
115 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Langdurigheidstoeslag


· Regelingen
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)
Wet werk en bijstand (Wwb)


De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag van de gemeente voor mensen die al lang van een minimumuitkering leven, weinig eigen vermogen hebben en geen uitzicht hebben op betaald werk.

Wat is de langdurigheidstoeslag?
De langdurigheidstoeslag is een bedrag dat de overheid geeft aan mensen van 21-65 jaar die al lang van een minimumuitkering leven, geen of weinig eigen vermogen hebben en geen uitzicht hebben op betaald werk. De toeslag wordt niet op de uitkering ingehouden en is belastingvrij. De langdurigheidstoeslag wordt door de gemeente toegekend. De voorwaarden en hoogte kunnen per gemeente verschillen.

Met weinig eigen vermogen wordt bedoeld dat u niet meer vermogen mag hebben dan het bedrag dat ook voor de Wet werk en bijstand (WWB) geldt.

Aanvragen
U ontvangt de toeslag niet automatisch, u moet die elk jaar schriftelijk aanvragen bij de Sociale Dienst van uw gemeente. Sommige gemeenten sturen u na de eerste aanvraag elk jaar alvast een aanvraagformulier.

Meer informatie
De  Sociale Dienst van uw gemeente
meerkosten.nl

 

 

· Gegevens geldig per
24 maart 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon