Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
49 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en aftrek zorgkosten
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) geeft mensen die veel zorg gebruiken, ouderen en arbeidsongeschikten vaste toeslagen.

Let op: vanaf 2012 is deze regeling inkomensafhankelijk.

Algemene tegemoetkoming
Hebt u een chronische ziekte of handicap en maakt u meer dan gemiddeld gebruik van zorgvoorzieningen, dan krijgt u  een vaste, algemene tegemoetkoming als compensatie voor uw meerkosten. De tegemoetkoming in verband met gezondheidsproblemen is niet voor iedereen even hoog. Het bedrag dat u ontvangt hangt af van uw leeftijd en van de hoeveelheid zorg die u gebruikt.

Meer informatie hierover kunt u vinden op meerkosten.nl. Hier kunt u ook een test doen waarmee u eenvoudig kunt bepalen of u in aanmerking komt voor een algemene tegemoetkoming.

U hoeft niet zelf in actie te komen om de tegemoetkoming te krijgen. Het CAK gaat na of u in aanmerking komt voor de vaste, algemene tegemoetkoming en zo ja, voor welk bedrag. U krijgt hiervan rond de zomer bericht van het CAK. De algemene tegemoetkoming telt niet als inkomen en is niet van invloed op andere (gemeentelijke) toeslagen. U betaalt er ook geen inkomstenbelasting over.

Aanpassingen 2012
Vanaf 1 januari 2012 is de Wtcg aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De hoogte van uw inkomen gaat meetellen.
 • Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden tellen voortaan mee.
 • Fysiotherapie en oefentherapie tellen alleen nog mee als u het nodig hebt vanwege een chronische aandoening. 

Extra tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten
Arbeidsongeschikten met een uitkering krijgen van UWV  elk jaar een vaste tegemoetkoming van € 350. Daarvoor  moet u voldoen aan de volgende criteria:

 • U bent 35% of meer arbeidsongeschikt.
 • U krijgt hiervoor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong. WIA , WAO, IVA  of WGA).

U krijgt de tegemoetkoming jaarlijks rond november op uw rekening gestort door  UWV. Dit gaat automatisch, u hoeft hiervoor niets te doen. Deze extra tegemoetkoming staat los van de algemene tegemoetkoming vanuit de Wtcg. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de Wtcg-tegemoetkomingen.

Aftrek van specifieke zorgkosten
Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor de aftrek van specifieke zorgkosten. Dat zijn kosten die u zelf moet betalen voor:

 • voorgeschreven medicijnen
 • genees- en heelkundige hulp
 • hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel
 • aanpassingen aan een woning
 • vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
 • een dieet (met een verklaring van een arts of een diŽtist)
 • extra gezinshulp
 • extra kleding en beddengoed
 • reiskosten voor ziekenbezoek

Het gaat om kosten voor uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen jonger dan 27 jaar. Of voor uw ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg. Dat betekent dat ze zonder uw hulp in een verzorgings- of verpleeghuis opgenomen zouden worden. Ook mag u ziektekosten aftrekken voor ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder die bij u in huis wonen. Het gaat daarbij om personen met een indicatie voor een AWBZ-instelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap).

Op meerkosten.nl leest u hoe u van deze aftrekpost gebruik kunt maken.

Meer informatie

· Gegevens geldig per
29 maart 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon