Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
111 bezoekers
  Actueel
  Archief
    < Home < Nieuws < Artikel

Nieuws


Dit nieuwsitem komt uit het archief

Tweede Kamer vergadert over WMO

In Contact heeft u er al vaker over kunnen lezen: de invoering van de WMO kan voor u ernstige gevolgen hebben. Op donderdag 9 december debateert de Tweede Kamer hierover met de staatssecretaris.

Er is veel argwaan bij organisaties van mensen met een handicap of chronische ziekte. En terecht, want de nieuwe wet zou wel eens heel verkeerd kunnen gaan uitpakken. Er zijn overigens meer organisaties die zich zorgen maken. Zo heeft Per Saldo, de vereniging van budgethouders, een grote actie ontketend, omdat door de WMO het persoonsgebonden budget dreigt te verdwijnen en de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, heeft ook laten weten dat er veel uitvoeringsproblemen zijn.

De Commissie voor VWS van de Tweede Kamer houdt op donderdag 9 december vanaf ongeveer 13.30 uur overleg over de WMO. Het overleg vindt plaats in de Thorbecke-zaal en is vanaf de publieke tribune voor iedereen te volgen. Het is het eerste echte overleg over deze wet, nadat de staatssecretaris haar voorstellen in april naar het parlement stuurde en meer dan 400 schriftelijke vragen ter beantwoording terug kreeg. De CG-Raad heeft iedereen opgeroepen om naar de Tweede Kamer te komen, omdat daarmee duidelijk gemaakt kan worden hoe groot de belangen zijn. Wilt u erbij zijn, zorg dan dat u royaal op tijd aanwezig bent, zodat u verzekerd bent van een plaats.

De CG-Raad heeft samen met vele andere maatschappelijke organisaties een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer, onder de titel WMO? Alleen maar zo! In 10 punten worden daarin de vooraarden opgesomd waaraan de WMO moet voldoen (maar voorlopig niet aan voldoet)

  1. Recht op zorg in de vorm van individuele aanspraken op zorg en ondersteuning.
  2. Wettelijke verankering van de strekking van de inhoud van het Wvg protocol.
  3. Wettelijke verankering van de keuzemogelijkheid voor cliŽnten voor een verstrekking in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget.
  4. Onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling op basis van landelijk vastgestelde criteria.
  5. Garantie op toereikende middelen, die zijn geoormerkt en jaarlijks worden bijgesteld in overeenstemming met de demografische ontwikkelingen binnen het provincie- en gemeentefonds.
  6. Kwantitatief en kwalitatief minimumniveau van voorzieningen, zowel op collectief als op individueel niveau, en beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor burgers met een minimum inkomen.
  7. Toetsbare en uniforme prestatieafspraken door gemeenten, een klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure in de WMO en onafhankelijke toetsing van de kwaliteit zorg en ondersteuning vanuit cliŽntenperspectief.
  8. Formele medezeggenschap van consumenten, cliŽnten, patiŽnten en mantelzorgers en hun vertegenwoordigende organisaties.
  9. Informatieplicht van gemeenten over het aanbod van zorg en voorzieningen en hun prestaties in dit kader.
  10. Voorzieningen ter erkenning en benoeming van het werk en de diensten van mantelzorgers.

Meer informatie over de WMO leest u op de website van de CG-Raad.

06 december 2004

Terug

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon