Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
84 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Blijven werken met een arbeidshandicap


· Regelingen
Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)
Wet Verbetering Poortwachter
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)


Wordt u ziek of raakt u gehandicapt? Uw werkgever en u moeten er alles aan doen om u opnieuw aan de slag te krijgen. Ook kunt u beiden aankloppen bij UWV voor ondersteunende voorzieningen.

U moet er alles aan doen om weer aan de slag te gaan wanneer u chronisch ziek wordt of gehandicapt raakt. En uw werkgever moet zich  inspannen om u weer aan de slag te krijgen.  Zo moet u uiterlijk in de achtste week van de ziekte een plan van aanpak opstellen. Dit doet u samen met uw werkgever en de bedrijfsarts. Het plan van aanpak bevat afspraken over de terugkeer naar werk. Er staat bijvoorbeeld in welke aanpassingen aan uw werkplek nodig zijn. Maar ook bemiddeling bij het vinden van ander, meer passend werk kan hiervan deel uitmaken.

Is de re-integratie na een jaar nog niet gelukt?
Dan moet het plan mogelijk worden aangepast. UWV stuurt u een WIA-aanvraagpakket toe wanneer u na twintig maanden nog niet aan de slag kunt. U mag dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. Maar u kunt ook in overleg met de werkgever verdergaan met de re-integratie. UWV zal bij het aanvragen van een uitkering altijd beoordelen of er genoeg is gedaan om u weer aan het werk te krijgen. Soms is al snel duidelijk dat u blijvend volledig arbeidsongeschikt bent. U kunt dan een Wia aanvragen en u krijgt dat een IVA-uitkering. Dit is een uitkering gebaseerd op 75% van uw dagloon.

Voorzieningen voor de werkgever
Bent u ziek of (deels) arbeidsongeschikt en houdt uw werkgever u toch in dienst? Dan kan hij een beroep doen op een aantal voorzieningen van UWV.

 •  subsidie om  de inrichting van het bedrijf aan te passen of om niet meeneembare aanpassingen voor u aan te schaffen zoals een invalidentoilet.
 • (bij een nieuwe werkgever)  een gratis no-riskpolis. Die compenseert een deel van de loonkosten en/of arbeidsongeschiktheidspremie als u opnieuw ziek wordt en/of een beroep moet doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 •  Premiekorting via de Belastingdienst.

Voorzieningen voor u
Sommige voorzieningen zijn niet aan het bedrijf gebonden, maar aan u als persoon. U kunt deze voorzieningen zelf aanvragen bij UWV. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Voorzieningen op en rond uw werkplek zoal als orthopedische werkschoenen, een aangepast bureaublad of communicatiemiddelen voor lezen, schrijven en horen (onder andere een brailleleesregel).
 • Een vergoeding voor begeleiding. Onder andere mensen met een motorische handicap kunnen hier aanspraak op maken. Met deze vergoeding huurt u iemand in. Die helpt u met taken op het werk die u vanwege uw handicap niet goed zelf kunt uitvoeren. Soms kunt u ook een beroep doen op een jobcoach. Hij ondersteunt u persoonlijk bij trainings- en inwerkprogramma's op uw werkplek of proefplaats.
 • Vervoersvergoedingen om uw eigen auto of fiets te laten aanpassen, voor een aangepaste auto in bruikleen of voor taxikosten. Meer informatie vindt u onder Vervoer van en naar het werk.

U kunt een voorziening aanvragen bij UWV als:

 • uw ziekte of handicap naar verwachting langer dan een jaar gaan duren;
 • de voorziening nodig is voor uw werk. Voor andere voorzieningen kunt u mogelijk aankloppen bij gemeente of zorgverzekeraar;
 • de voorziening(en) meer kosten dan een bepaald normbedrag.

Meer informatie

 • uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met de Re-integratietelefoon, 0900-9295
 • werk.nl

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon