Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
69 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Aanstellingskeuringen


· Regelingen
Besluit aanstellingskeuringen
Wet op de medische keuringen


De overheid wil drempels wegnemen waardoor mensen met een beperking geen baan kunnen vinden. Medische keuringen bij een sollicitatie zijn daarom verboden, behalve als het werk speciale lichamelijke eisen stelt. Als uw beperking een probleem vormt voor het werk dat u gaat doen moet u dat de werkgever wel vertellen.

Een keuring voor een baan, mag dat?
Een werkgever mag niet proberen de gezondste kandidaat voor een baan te kiezen. Medische keuringen bij een sollicitatie zijn daarom normaal gesproken verboden. De werkgever mag ook geen vragen stellen over uw gezondheid of vroegere ziekteverzuim. Doet de werkgever dat wel, dan kunt u weigeren de vraag te beantwoorden.

Wanneer mag een keuring wel?
Bij sommige beroepen moet een werknemer voldoen aan medische eisen om de gezondheid en veiligheid van hemzelf of anderen te beschermen. Zo moet een chauffeur goed kunnen zien. In dat geval mag een keuring wel. De werkgever moet u van tevoren vertellen van de keuring (bijvoorbeeld in de personeelsadvertentie) en wat het doel van de keuring is.

Moet ik zelf mijn werkgever informeren over mijn gezondheid?
Medische klachten die problemen geven bij uw werk moet u melden. Doe dat wanneer u

  • niet alle taken uit de taakomschrijving kunt doen of minder productief bent
  • een werkaanpassing nodig heeft

Als u dit niet vertelt mag de werkgever u in het ergste geval zelfs ontslaan. Voorbeelden van wat u wel en niet moet melden vindt u op de website van Welder. U kunt hierover ook advies vragen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.


Alleen uw gezondheidstoestand op het moment van in dienst treden is van belang. Het feit dat u een progressieve ziekte heeft en later misschien bepaalde taken niet aankunt speelt geen rol. Wanneer u een sterk progressieve aandoening heeft, dan ligt dat natuurlijk anders.

Als het nodig is uw gezondheid ter sprake te brengen, dan is het slim om dat pas zo laat mogelijk in de sollicitatieprocedure te doen, als de werkgever al overtuigd is van uw capaciteiten. Benadruk ook de positieve kanten van uw ziekte of handicap. Als u een zichtbare handicap heeft, is het verstandig daar wel meteen kort over te praten. Vooral als u duidelijk kunt maken dat de beperking geen probleem is voor het werk dat u gaat doen.

Wat zijn de regels voor een aanstellingskeuring?
U mag pas gekeurd worden na de selectie, als de werkgever u al wil aannemen. Een deskundige en onafhankelijke arts mag bekijken of u voldoet aan de eisen van de functie, maar bijvoorbeeld niet of u zwanger bent of een ernstige, onbehandelbare ziekte heeft. Alles wat u tegen de keuringsarts vertelt is vertrouwelijk. Na afloop van de procedure wordt het dossier vernietigd.

De arts vertelt eerst aan u wat de uitslag van de keuring is. U kunt dan zelf beslissen of hij de uitslag aan de werkgever mag doorgeven. De arts mag dan alleen vertellen of u wel of niet geschikt bent, of eventueel onder welke voorwaarden. Als u het niet eens bent met de uitslag heeft u recht op herkeuring door een onafhankelijke arts. De uitslag van de herkeuring is bindend. Soms moet u bijdragen in de kosten van de herkeuring.

Alles over de procedure bij aanstellingskeuringen vindt u in de Leidraad Aanstellingskeuringen op de website van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Mag ik gekeurd worden voor verzekeringen via mijn werkgever?
U mag niet gekeurd worden voor verzekeringen die via uw werkgever worden afgesloten, zoals

  • pensioenverzekeringen
  • aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • ziekteverzuimverzekeringen van de werkgever

De werkgever en de verzekeraar mogen werknemers niet van verzekering uitsluiten op grond van (een verhoogde kans op) ziekte.

Mogen werknemers wel gekeurd worden?
Uw werkgever mag preventief medisch onderzoek uitvoeren onder werknemers, om beroepsziektes en gezondheidsproblemen op te sporen en tegen te gaan. De deelname is vrijwillig. De bedrijfsarts mag de uitslag niet aan uw werkgever doorgeven, maar u kunt dat zelf wel. Bij beroepen waarbij een aanstellingskeuring hoort is herkeuring soms ook verplicht. In dat geval krijgt de werkgever het wel te horen als u niet meer geschikt bent.

Een klacht?
Vindt u dat u ten onrechte gekeurd bent of ondervraagd over uw gezondheid, of dat de keuring niet volgens de regels is uitgevoerd? Dien dan een klacht in bij de Arbodienst of bij de werkgever zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen. Helpt dat ook niet, dan kunt u naar de rechter stappen.

Als u een zichtbare handicap heeft, kan een werkgever ook zonder gezondheidsverklaring of keuring conclusies trekken. Als u denkt op grond van uw beperking te zijn afgewezen voor een baan kunt u een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling.

Meer informatie?
Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
cgb.nl
030 - 8883888
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
aanstellingskeuringen.nl
070 - 3499573
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

Welder
weldergroep.nl
 0900 - 4800300 (30 cent per minuut)

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

22 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon