Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
112 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Een huis kopen


· Regelingen
Moratorium erfelijkheidsonderzoek Verbond van Verzekeraars
Wet op de medische keuringen


Het grootste struikelblok bij het kopen van een huis is vaak de levensverzekering, vanwege de medische keuring. Een laag inkomen hoeft een eigen huis niet in de weg te staan.

Kopen of huren?
De keuze tussen een woning huren of kopen is soms niet eenvoudig want beide mogelijkheden hebben voor- en nadelen. Op de website van het Nibud en de Vereniging Eigen huis vindt u algemene informatie over deze keuze. Uw handicap of ziekte speelt daarin ook een rol:

  • Het kopen van een huis kan lastig zijn als u moet uitzoeken of een huis aanpasbaar is. Of doordat u afhankelijk bent van de gemeente voor de vergoeding van noodzakelijke aanpassingen.
  • Het kost met een beperking of ziekte vaak veel moeite om een hypotheek te krijgen.
  • U moet bij een koophuis meer zelf regelen dan bij een huurhuis. Niet alleen het onderhoud, maar ook de eventuele woningaanpassingen.
  • Door woningaanpassingen kan uw huis lastig verkoopbaar en dus minder waard worden. Aan de andere kant moet de gemeente bij het vaststellen de WOZ-waarde rekening houden met waardedaling door de aanpassingen. Hierdoor betaalt u mogelijk minder belasting.
  • Bij de huurtoeslag zijn gunstiger voorwaarden voor mensen met een beperking, zie de pagina Huurtoeslag. Met een koophuis profiteert u hiervan niet.

Hypotheek en levensverzekering
Voor de meeste hypotheken is een levensverzekering (overlijdensrisicoverzekering) nodig. AZonder zo'n verzekering kunnen nabestaanden te maken krijgen met een hypotheekschuld. Voor een levensverzekering moet u een gezondheidsverklaring  invullen. Boven de 'vragengrens van 181.198  euro (naar verwachting vanaf 1 juli 250.000 euro) is een aanvullende medische keuring verplicht. Het afsluiten van zon verzekering kan voor mensen met een handicap of ziekte lastig zijn:

  • Het aanvragen van de levensverzekering duurt langer doordat de verzekeraar meer gegevens nodig heeft.
  • De premie wordt hoger omdat u volgens de verzekeraar een hoger overlijdensrisico heeft;
  • Soms is een levensverzekering helemaal niet mogelijk.

Het is daarom belangrijk om het (op tijd) rondkomen van de hypotheek en/of levensverzekering op te nemen als ontbindende voorwaarde in het koopcontract.

Sommige hypotheekverstrekkers hanteren een hogere grens waarboven ze medische keuring eisen, of bieden hypotheekvormen zonder levensverzekering aan. Informatie over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een levensverzekering vindt u in de brochure Huis Kopen en gezondheid van Welder in de webwinkel van Welder.

Kan ik met een uitkering een hypotheek krijgen?
Om een huis te kunnen kopen moet u regelmatige inkomsten hebben om de rente en aflossing te kunnen betalen. Een langjarige uitkering als Wajong of WIA voldoet hiervoor bij sommige hypotheekverstrekkers ook, maar daarmee kunt u geen groot bedrag lenen. Soms is het toch voldoende, bijvoorbeeld wanneer  woningcorporaties  huurwoningen verkopen voor een lage prijs. Tot 2010 was er ook de koopsubsidie, maar die kunt u niet mer aanvragen. Heeft u al koopsubsidie, dan krijgt u elke 5 jaar een toets  om te beoordelen of u nog recht heeft op de maandelijkse bijdrage.

Hoe vind ik een geschikt huis?
Om een aangepast huis te vinden kunt u zoeken in de database met aangepaste koopwoningen. Hier kunt u ook een aangepaste woning aanmelden die u wilt verkopen.Sommige huizen zijn zo gebouwd dat ze makkelijk aan te passen zijn of hebben al standaardvoorzieningen als drempelloze, bredere deuren. De eisen waaraan deze aanpasbare of levensloopbestendige huizen moeten voldoen zijn vastgelegd in keurmerken en eisenpakketten (Woonkeur, Opplussen, Humanitas Levensloopbestendig). Zie hiervoor de website van het Kei kenniscentrum. Om de aanpasbaarheid van andere woningen te boordelen kunt u het best overleggen met een ergotherapeut en bouwkundige, bij voorkeur iemand die veel ervaring heeft met woningaanpassingen.

Geen discriminatie
Verhuurders en verkopers mogen u geen woonruimte weigeren vanwege een handicap of chronische ziekte. Ook moeten ze zorgen voor toegankelijke informatie en het aanpassen van belemmerende gebruiksvoorschriften.

Betaalt de gemeente woningaanpassingen?
Als het nieuwe huis nog aangepast moet worden, kunt u de gemeente vooraf vragen de kosten te betalen. De gemeente heeft de taak dit te doen in het kader van de Wmo, maar heeft veel vrijheid om te beslissen over uw aanvraag. De aanvraagprocedure kan soms maanden in beslag nemen. Dat is lastig als u wel de hypotheek kunt opbrengen voor het huis zelf, maar niet voor de aanpassingen. Laat in zo'n geval in de voorlopige koopovereenkomst als zogenoemde ontbindende voorwaarde opnemen dat de koop niet doorgaat als de gemeente de aanvraag afwijst of niet op tijd toewijst.Meer informatie over woningaanpassingen vindt u op de pagina Woningaanpassingen.

Verandert de waarde van mijn huis door woningaanpassingen?
Sommige aanpassingen maken uw huis minder verkoopbaar en dus minder waard. Dat geldt bijvoorbeeld voor een lift. Wanneer deze waardedaling niet in de WOZ-beschikking is verrekend kunt u bezwaar maken en vragen om een lagere waardebepaling vanwege de aanpassing.

Als uw huis door de aanpassingen groter wordt, gaat de waarde soms juist omhoog. Als de gemeente de aanpassingen heeft betaald en er geldt een antispeculatiebeding, dan moet u dit bedrag terugbetalen bij vroegtijdige verkoop van het huis. Sommige gemeentes hebben een afschrijvingsregeling. U moet dan de nog niet afgeschreven kosten van de aanpassingen terugbetalen als u het huis verkoopt.

Wat kan ik doen als ik opeens te weinig inkomen heb voor mijn hypotheek?
Als u uw woonlasten door een plotselinge daling van uw inkomen niet meer kunt opbrengen, kunt u soms van uw gemeente woonkostentoeslag krijgen. Dat is een tijdelijke tegemoetkoming in de woonlasten die valt onder de bijzondere bijstand. U kunt de woonkostentoeslag aanvragen bij de sociale dienst van uw gemeente.

Meer informatie

Kei Kenniscentrum stedelijke vernieuwing
keicentrum.nl

Stichting Opplussen
opplussen.nl

Database aangepaste woningen
aangepastewoning.info

Welder
weldergroep.nl
0900 - 4800300 (30ct per minuut) .

· Gegevens geldig per
23 februari 2012

23 april 2012

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon