Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
84 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Bijzondere bijstand


· Regelingen
Wet werk en bijstand (Wwb)


Als u door omstandigheden hoge kosten heeft die u zelf niet kunt betalen omdat u een laag inkomen heeft, dan kan de gemeente u een vergoeding geven. Dit heet bijzondere bijstand.

Voor wie is bijzondere bijstand bedoeld?
Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen en met weinig of geen eigen vermogen.  Iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau kan er een beroep op doen, ook als u betaald werk hebt, pensioen krijgt of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Het gaat erom dat de kosten te hoog zijn voor uw inkomen.

Met weinig eigen vermogen wordt bedoeld dat u niet meer vermogen mag hebben dan het bedrag dat ook voor de Wet werk en bijstand (WWB) geldt.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand?
De voorwaarden voor bijzondere bijstand kunnen verschillen per gemeente. .De algemene voorwaarden zijn de volgende:

 • de kosten zijn echt noodzakelijk;
 • u kunt ze niet zelf betalen, omdat u onvoldoende inkomen heeft;
 • u kunt ze op geen enkele andere manier vergoed krijgen.

Informeer bij uw gemeente welke regels er gelden.

Welke kosten komen in aanmerking?
Dat verschilt gemeente, maar het gaat vašk om

 •     extra kosten vanwege een ziekte of een handicap
 •     een eigen bijdrage voor rechtshulp
 •     kosten voor een wasmachine, koelkast of ander huishoudelijke apparatuur
 •     kosten voor een noodzakelijke opleiding 

U krijgt niet altijd alle kosten vergoed. Soms moet u uitgaven onder een drempelbedrag zelf betalen. Vaak moet u de bijzondere bijstand al aanvragen vůůrdat u kosten maakt.

Categoriale bijzondere bijstand
Sommige gemeenten geven een vast bedrag aan mensen met een handicap of chronische ziekte dievijfenzestigplussers  met een inkomen op bijstandsniveau. Voor deze categoriale bijstand hoeft u niet aan te tonen dat u  hoge kosten heeft moeten maken. Een gemeente is niet verplicht deze vorm bijstand te geven.

Woonkostentoeslag
De woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie  de woonkosten te hoog zijn. U kunt ervoor in aanmerking komen  als de kosten van uw koopwoning (bijvoorbeeld hypotheekrente, het onderhoud en de OZB-belasting)  te hoog zijn voor uw inkomen en u  huurtoeslag zou krijgen als uw woning een huurwoning was geweest. Of als uw inkomen plotseling sterk gedaald is en de kosten van uw woning hoger zijn dan de bovenste huurtoeslaggrens. U moet dan wel op zoek gaan naar een goedkoper huur- of koophuis.

Aanvraag
Bijzondere bijstand of Woonkostentoeslag kunt u aanvragen bij de Sociale Dienst in uw gemeente.

Extra regelingen
Gemeenten hebben vaak ook regelingen of voordelen voor mensen met een laag inkomen:

 •     een collectieve zorgverzekering (met korting van de zorgverzekeraar en een bijdrage van de gemeente dus een lagere premie).
 •     een bijdrage voor schoolkosten van kinderen
 •     korting op maaltijdvoorziening
 •     een bijdrage voor sociale of culturele activiteiten of sport
 •     kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
 •     schuldhulpdienstverlening

Veel gemeenten geven hierover informatie via Bereken uw recht.

Meer informatie
De  Sociale Dienst van uw gemeente.

· Gegevens geldig per
10 februari 2012

22 april 2012VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon