Nieuws Wet & Recht Hulpverleners Markt Onderzoek Spierziekten Webwinkel Links Hulpmiddelen Vereniging Mijn VSN Normale lettergrootte Grote lettergrootte Grootste lettergrootte
VSN - Vereniging met veel gezichten
HomeWord lid E-mail Myocafé
Menu
   Vereniging Spierziekten Nederland
deze site internet

sitemap: Sitemap lettergrootte: Lettergrootte

Momenteel online:
115 bezoekers
  Overzicht
  Trefwoord
  Wetten
    < Home < Wet & Recht < Regeling

Wet & Recht

Een huisarts kiezen


· Regelingen
Gedragsregels voor artsen van de KNMG
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Zorgverzekeringswet (Zvw)


U mag in principe zelf uw dokter, ziekenhuis of behandelaar kiezen. Op kiesbeter.nl kunt u zorgaanbieders zoeken en vergelijken. In de praktijk speelt de afstand tot uw woonadres natuurlijk ook een rol. Als u een naturapolis hebt, moet u een van de artsen of ziekenhuizen kiezen met wie uw zorgverzekeraar een contract heeft.


Keuzevrijheid
Het kiezen van een huisarts is belangrijk omdat u met gezondheidsproblemen het eerst bij hem terechtkomt. U moet kunnen vertrouwen op zijn kennis en advies. U kunt met verschillende huisartsen gaan kennismaken of afgaan op de ervaringen van buren of kennissen. In de praktijk speelt de afstand tussen uw woonadres en de huisartsenpraktijk ook een rol. Vaak hebben huisartsen onderling hun werkgebieden verdeeld, bijvoorbeeld naar postcodegebied. Ze mogen nieuwe patiŽnten weigeren als hun praktijk te groot wordt.
    
Informatie
De huisarts is verplicht u goed te informeren en adviseren over klachten, ziekten en behandelingsmogelijkheden. Zelf mag u geen belangrijke informatie achterhouden en moet u de adviezen van uw huisarts zo goed mogelijk opvolgen.   

Uw huisarts en zijn medewerkers zijn verplicht zorgvuldig met informatie over patiŽnten om te gaan, dat wil zeggen dat niemand buiten het behandelteam en de patiŽnt zelf informatie over de behandeling krijgt. Ze moeten ervoor zorgen dat de privacy van een patiŽnt gewaarborgd blijft - ook tegenover naaste familieleden - tenzij dat mensen in gevaar brengt. U kunt wel zelf aangeven wie u zou willen machtigen om inzage in uw medisch dossier te krijgen op momenten dat u zelf niet meer in staat bent te beslissen.

Huisbezoek
Huisartsen zijn niet verplicht op huisbezoek te komen. Ze zullen eerst telefonisch beoordelen of huisbezoek nodig is.
   
Waarneming
Huisartsen regelen meestal onderling hoe ze buiten kantoortijden voor elkaar waarnemen. Soms schakelen ze daarvoor een huisartsenpost in.

Verwijzing
Uw huisarts kan u verwijzen naar een medisch specialist of een andere zorgverlener als hij dat nodig vindt. U krijgt daarvoor een verwijsbrief mee die u zelf mag lezen. Een huisarts mag weigeren u een verwijzing te geven als hij daarvan de noodzaak niet inziet. Vraag dan aan uw zorgverzekeraar of die betaalt als u toch naar een specialist gaat.
Voor fysiotherapie hebt u geen verwijzing nodig.

De kosten
De kosten voor de huisarts worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wel hebt u een eigen risico voor medicijnen die de huisarts voorschrijft.
 
Veranderen van huisarts
Wanneer u verhuist en een andere huisarts hebt gevonden, kan uw nieuwe huisarts uw medische gegevens opvragen bij uw vorige huisarts. U kunt van huisarts veranderen omdat u met uw huisarts een meningsverschil hebt of teleurgesteld bent. Het is belangrijk dat u eerst hebt geprobeerd de zaak met uw huisarts uit te praten. Huisartsen nemen alleen patiŽnten van elkaar over als daar een goede reden voor is.     

Klachten
Bij klachten over uw huisarts kunt u advies vragen aan de afdeling Informatie en klachtenopvang van de zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Komt u er met een gesprek met uw huisarts (eventueel met hulp van iemand van de afdeling Informatie en klachtopvang) niet uit, dan kunt u met uw klacht naar de klachtencommissie van de huisartsenpraktijk stappen. Die probeert de zaak dan met de huisarts op te lossen. Lost dat niets op, dan kunt u overwegen om een volgende stap te nemen. Als het gaat om een juridisch geschil of een vergoeding van schade kunt u daarvoor terecht bij de rechtbank. Als het gaat om de kwaliteit van het medisch handelen (volgens de standaarden die huisartsen hanteren) kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege. Daarin oordelen beroepsgenoten of uw huisarts gezien de omstandigheden juist heeft gehandeld. Het tuchtcollege kent geen schadevergoeding toe.
 
Meer informatie
Kiezen van een huisarts:

Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG)

Algemeen

· Gegevens geldig per
27 februari 2012

24 mei 2013

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480
e-mail: vsn@vsn.nl - Bank: ING 1422400

disclaimer - colofon